30/09. Nước Trời như tấm lưới – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

30/09/15 THỨ TƯ TUẦN 29 TN
Th. Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ HT Mt 13,47-52
NƯỚC TRỜI NHƯ TẤM LƯỚI…

“Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.” (Mt 13,47)
Tiếp tục đọc

29/09. Các Thiên thần với Thánh Thể – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

29/09/15 THỨ BA TUẦN 26 TN
Các Tổng lãnh Thiên Thần Ga 1,47-51
CÁC THIÊN THẦN VỚI THÁNH THỂ

“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” (Ga 1,51)
Tiếp tục đọc

Advertisement

28/09. Cao trọng theo Tin Mừng – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

28/09/15 THỨ HAI TUẦN 26 TN
Th. Lô-ren-sô Ru-y và các bạn tử đạo Lc 9,46-50
CAO TRỌNG THEO TIN MỪNG

“Kẻ nào bé nhỏ trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất.” (Mc 9,48)
Tiếp tục đọc

27/09. Thà chết chẳng thà phạm tội – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

27/09/15 CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – B
Mc 9,38-43.47-48
THÀ CHẾT CHẲNG THÀ PHẠM TỘI

“Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục.” (Mc 9,43)
Tiếp tục đọc

25/09. “Anh em bảo Thầy là ai?” – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

25/09/15 THỨ SÁU TUẦN 25 TN
Lc 9,18-22
“ANH EM BẢO THẦY LÀ AI?”

Đức Giê-su hỏi các môn đệ rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai ?”…. Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”… (Lc 9,18.20)
Tiếp tục đọc

23/09. Thanh thoát vì sứ mạng – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

23/09/15 THỨ TƯ TUẦN 25 TN
Th. Pi-ô Pi-et-ren-xi-na, linh mục Lc 9,1-6
THANH THOÁT VÌ SỨ MẠNG

“Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.” ( Lc 9,3)
Tiếp tục đọc

22/09. Là người thân với Chúa – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

22/09/15 THỨ BA TUẦN 25 TN
Lc 8,19-21
LÀ NGƯỜI THÂN VỚI CHÚA

Chúa Giê-su đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21)
Tiếp tục đọc

21/09. Mong điều Cha muốn cũng là điều con muốn – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

21/09/15 THỨ HAI TUẦN 25 TN
Th. Mát-thêu, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng Mt 9,9-13
MONG ĐIỀU CHA MUỐN CŨNG LÀ ĐIỀU CON MUỐN

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” (Mt 9,13)
Tiếp tục đọc

20/09. Dành cho ai muốn làm “lớn” – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

20/09/15 CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – B
Mc 9,30-37
DÀNH CHO AI MUỐN LÀM “LỚN”

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người.” (Mc 9,35)
Tiếp tục đọc

18/9. Tất cả cùng chung sứ mạng – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

18/09/15 THỨ SÁU TUẦN 24 TN
Lc 8,1-3
TẤT CẢ CÙNG CHUNG SỨ MẠNG

Cùng đi với Người có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. (Lc 8,1-2)
Tiếp tục đọc

17/9. Yêu thương, con đường dẫn đến tha thứ – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

17/09/15 THỨ NĂM TUẦN 24 TN
Th. Rô-be-tô Ben-la-mi-nô, giám mục, tiến sĩ HT Lc 7,36-50
YÊU THƯƠNG, CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THA THỨ

“Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” (Lc 7,47)
Tiếp tục đọc

16/9. Thế hệ lạ lùng – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

16/09/15 THỨ TƯ TUẦN 24 TN
Th. Co-nê-li-ô, giáo hoàng và Síp-ri-a-nô, giám mục, tử đạo
Lc 7,31-35
THẾ HỆ LẠ LÙNG

Đức Giê-su nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai…” (Lc 7,31)
Tiếp tục đọc

14/9. Dấu hiệu ơn cứu độ – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

14/09/15 THỨ HAI TUẦN 24 TN
Suy tôn Thánh Giá Ga 3,13-17
DẤU HIỆU ƠN CỨU ĐỘ

“Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,14-15)
Tiếp tục đọc

12/9. Nhà xây trên đá – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

12/09/15 THỨ BẢY TUẦN 23 TN
Thánh Danh Đức Ma-ri-a Lc 6,43-49
NHÀ XÂY TRÊN ĐÁ

“Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá.” (Lc 6,48)
Tiếp tục đọc

11/9. Thấy điều tốt nơi tha nhân – 5 phút Lời Chúa mỗi ngày

11/09/15 THỨ SÁU TUẦN 23 TN
Lc 6,39-42
THẤY ĐIỀU TỐT NƠI THA NHÂN

“Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không thấy?” (Lc 6,41)
Tiếp tục đọc