– Album: Dấu ấn tình yêu 7 – Nhạc sĩ Ân Đức.

DauAnTinhYeu7-KinhTinhYeu-Front

Kinh tình yêu – Quỳnh Giao & Vi Vi  (Download)

Tìm nhau – Uyên Di & Hoàng Hiệp  (Download) Tiếp tục đọc

– Album: Chúa là điểm tựa – Nhạc sĩ Ân Đức.

Quảng đại hiến dâng – Phan Văn Tùng (Tải về)

Chúa là điểm tựa – Triệu Ngọc Yến (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Dấu ấn tình yêu/6 – Nhạc sĩ Ân Đức.

DauAnTinhYeu06-MeTrongCuocDoi-Front

Kính chào Thánh Mẫu La Vang – Vân Khánh (Tải về)

Mẹ Đấng Cứu Chuộc – Hoàng Hiệp (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Dấu ấn tình yêu/2 – Nhạc sĩ Ân Đức.

DauAnTinhYeu2-Front

Có một điều – Ngọc Thùy & Ngọc Hạnh & Tứ ca Tam Hiệp  (Download)

Tình ca mùa dâng hiến – Phan Duyên & Linh Đơn & Bích Diễm & Trang Thùy (Download)

Tiếp tục đọc

– Album: Dấu ấn tình yêu/1 – Nhạc sĩ Ân Đức.

 

Dấu ấn tình yêu – Ban Hợp Xướng PIO X (Download)

Hát trên đỉnh đồi – Ái Liên (Download)
Tiếp tục đọc