– Album: Dấu ấn tình yêu 7 – Nhạc sĩ Ân Đức.

DauAnTinhYeu7-KinhTinhYeu-Front

Kinh tình yêu – Quỳnh Giao & Vi Vi  (Download)

Tìm nhau – Uyên Di & Hoàng Hiệp  (Download) Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Ân Đức (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

123.

*
25 năm hồng ân (Tận hiến)

A.

*
Ánh mắt và thụ tạo (Cầu hồn)
Ân huệ tình yêu (Tận hiến)

B.

*
Bài ca Linh mục (Tận hiến)
Bài ca người Mục tử –  Ân Đức
Bài ca người Mục tử (Tận hiến)
Bài ca người Mục tử (Thánh ca Tin Mừng)
Bài ca nhân chứng (Tận hiến)
Bài ca Trang Nứa (Thánh ca Vào đời)
Biết Chúa biết con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Biết lấy gì (Dâng lễ)
Bổn phận của con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tiếp tục đọc

– Album: Chúa là điểm tựa – Nhạc sĩ Ân Đức.

Quảng đại hiến dâng – Phan Văn Tùng (Tải về)

Chúa là điểm tựa – Triệu Ngọc Yến (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Dấu ấn tình yêu/6 – Nhạc sĩ Ân Đức.

DauAnTinhYeu06-MeTrongCuocDoi-Front

Kính chào Thánh Mẫu La Vang – Vân Khánh (Tải về)

Mẹ Đấng Cứu Chuộc – Hoàng Hiệp (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Dấu ấn tình yêu/4 – Nhạc sĩ Ân Đức & R. Tagore.

DauAnTinhYeu4-Front.jpg

Khúc hát người ca công – AC&M  (Download)

Lời tôi ca – Bích Ngọc & Ngọc Hy  (Download) Tiếp tục đọc

– Album: Dấu ấn tình yêu/2 – Nhạc sĩ Ân Đức.

DauAnTinhYeu2-Front

Có một điều – Ngọc Thùy & Ngọc Hạnh & Tứ ca Tam Hiệp  (Download)

Tình ca mùa dâng hiến – Phan Duyên & Linh Đơn & Bích Diễm & Trang Thùy (Download)

Tiếp tục đọc

– Album: Dấu ấn tình yêu/1 – Nhạc sĩ Ân Đức.

 

Dấu ấn tình yêu – Ban Hợp Xướng PIO X (Download)

Hát trên đỉnh đồi – Ái Liên (Download)
Tiếp tục đọc