Trầm khúc nguyện cầu – Ân Đức.

Chủ đề: Ca nguyện – Hiệp lễ
*
Chiều dường như đã xuống bóng đêm đen phủ khắp trần gian. Đời nhuộm màu tang tóc nét thê lương trầm khúc thở than. Ôi bao nỗi kinh hoàng nhân loại khổ đau giông tố vây trùng tin buồn từng phút từng giờ đưa tới. Ôi lạy Chúa! Chúa nhìn thâý con trên thuyền mong manh như sắp đắm chìm sao Ngài vẫn ngủ vẫn cứ lặng im xin thức dậy ôi lạy Chúa.
.
ĐK.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con tin vào quyền năng Chúa vô cùng. Ngài làm cho biển đang sống lặng im, không có gì tách con lìa xa Chúa. Lạy Thiên Chúa thập giá Chúa hiển vinh, Chúa chữa lành mọi thương tích tật nguyền. Ngài đã chết và nay đã phục sinh, Đấng khơi nguồn và hoàn tất niềm tin. Tiếp tục đọc

Advertisement

Trong âm thầm – Ân Đức.

Thể hiện: Phong Thuận (Tải về)
*
1.
Trong âm thầm của vực sâu, trong thanh tịnh của núi cao, với cánh tay mở rộng, với trái tim nồng cháy. Con Linh mục, con Linh mục nguyện hiến tế đời con trong mầu nhiệm của Đức Kitô là Thượng Tế đời đời.
ĐK.
Ôi Giê-su! Trên bàn thờ thập giá dâng lên Cha lễ vật vẹn tuyền thanh khiết để chu toàn thánh ý Ngôi Cha, để ôm trọn thế giới bao la. Ngài là Thượng Tế ôi Linh mục tối cao Tiếp tục đọc

Tròn dâng – Lm. Ân Đức.

1.
Từ đây vẹn nghĩa thủy chung, đời con hai chữ tròn dâng cho Ngài. Đã xong một kiếp con người, ở trong nhà Chúa trọn đời hiến thân. Này đây của lễ con dâng, xác thân yên giấc nghìn trùng thiên thu. Hồn con đợi Chúa nhân từ, đưa vào Thiên quốc hát ca đời đời.
ĐK.
Đây xác hồn con dâng lên Chúa, cho nên lời ca tôn vinh Chúa thân con một nắm hao gầy tim con thành kính dâng Ngài. Đây tất cả đời con Chúa ơi! Tiếp tục đọc

Trời mới đất mới – Ân Đức.

ĐK.
Rồi tôi thấy một trời mới đất mới, trời đất cũ nay đã qua đi và biển cũng không còn. Rồi tôi thấy thành thánh Gia-liêm mới xuống từ trời, tự nơi Thiên Chúa chỉnh tề như một Tân Nương trang điểm đón chào Đức Lang Quân
1.
Tôi nghe tiếng từ nơi Thiên Chúa phán rằng : Đây là nhà tạm, nhà của Thiên Chúa ở với loài người. Người sẽ lập cư giữa họ, họ sẽ là dân của Người và Người là Thiên Chúa của họ Tiếp tục đọc