Trong âm thầm – Ân Đức.

Thể hiện: Phong Thuận (Tải về)
*
1.
Trong âm thầm của vực sâu, trong thanh tịnh của núi cao, với cánh tay mở rộng, với trái tim nồng cháy. Con Linh mục, con Linh mục nguyện hiến tế đời con trong mầu nhiệm của Đức Kitô là Thượng Tế đời đời.
ĐK.
Ôi Giê-su! Trên bàn thờ thập giá dâng lên Cha lễ vật vẹn tuyền thanh khiết để chu toàn thánh ý Ngôi Cha, để ôm trọn thế giới bao la. Ngài là Thượng Tế ôi Linh mục tối cao Tiếp tục đọc

Trái tim nào – Lm. Ân Đức.

Thể hiện: Ngọc Mai  (Download)

1.
Trái tim nào thổn thức vì tình yêu, và trái tim nào đổ hết giọt máu đào. Trái tim nào ngút ngàn ngọn lửa cháy, và trái tim nào nát tan chỉ vì yêu.
Đk.
Trái tim Thiên Chúa đó vì yêu thế gian bao tội tình đã khơi nguồn cứu độ sinh linh. Trái tim Thiên Chúa đó vẫn còn khắc khoải vì yêu thương tình yêu hiến dâng. Tiếp tục đọc

Tròn dâng – Lm. Ân Đức.

1.
Từ đây vẹn nghĩa thủy chung, đời con hai chữ tròn dâng cho Ngài. Đã xong một kiếp con người, ở trong nhà Chúa trọn đời hiến thân. Này đây của lễ con dâng, xác thân yên giấc nghìn trùng thiên thu. Hồn con đợi Chúa nhân từ, đưa vào Thiên quốc hát ca đời đời.
ĐK.
Đây xác hồn con dâng lên Chúa, cho nên lời ca tôn vinh Chúa thân con một nắm hao gầy tim con thành kính dâng Ngài. Đây tất cả đời con Chúa ơi! Tiếp tục đọc

Trời mới đất mới – Ân Đức.

ĐK.
Rồi tôi thấy một trời mới đất mới, trời đất cũ nay đã qua đi và biển cũng không còn. Rồi tôi thấy thành thánh Gia-liêm mới xuống từ trời, tự nơi Thiên Chúa chỉnh tề như một Tân Nương trang điểm đón chào Đức Lang Quân
1.
Tôi nghe tiếng từ nơi Thiên Chúa phán rằng : Đây là nhà tạm, nhà của Thiên Chúa ở với loài người. Người sẽ lập cư giữa họ, họ sẽ là dân của Người và Người là Thiên Chúa của họ Tiếp tục đọc