– Album: Giêsu tình yêu của Tôi – Nhạc sĩ Thái Nguyên.

Chủ đề: Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tiếp tục đọc

Advertisement