Album: Tình Con Dâng Mẹ – Lm. Thái Nguyên.

TinhConDangMe-Front.jpg

Dâng hiến cho Mẹ – Mai Thảo (Tải về)

Xin Mẹ bên con – Nguyên Minh (Tải về) Tiếp tục đọc

Advertisements

Album: Con Chỉ Là Tạo Vật – Cs. Hà Thanh Xuân.

ThanhCa1-ConChiLaTaoVat.jpg

Bỏ Ngài con biết theo ai – P. Kim (Tải về)

Lắng nghe Lời Chúa – Nguyễn Duy (Tải về) Tiếp tục đọc

Album: Dâng Chúa Tình Con 03 – Kỷ Niệm 10 Năm Linh Mục.

DangChuaTinhCon3-Front.jpg

Niềm xác tín của con 06 – Hương Lan (Tải về)

Nếu đời con có Chúa – Duy Quang (Tải về) Tiếp tục đọc

Album: Dấu Ấn Tình Yêu 6 – Lm. Ân Đức.

DauAnTinhYeu06-MeTrongCuocDoi-Front

Kính chào Thánh Mẫu La Vang – Vân Khánh (Tải về)

Mẹ Đấng Cứu Chuộc – Hoàng Hiệp (Tải về) Tiếp tục đọc

Album: Lời Ngài Con Hát 1 – Lm. Nguyễn Duy.

LoiNgaiConHat-Front.jpg

Giêsu con hát về Ngài – Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tải về)

Tình yêu Chúa thẳm sâu – Nhật Tân (Tải về) Tiếp tục đọc

Album: Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa.

TonVinhLongThuongXotChua-Front.jpg

Lòng thương xót Chúa 3 – Nguyễn Chánh (Thể hiện: Hồng Phúc) (Tải về)

Tôn vinh lòng thương xót Chúa – Cao Huy Hoàng (Thể hiện: Hợp ca Thanh An) (Tải về) Tiếp tục đọc

Album: Tấu Khúc Hoan Ca 2 – Linh Trần Thy.

TauKhucHoanCa-Front

Tìm về bên Chúa – Lam Phương, Thế Thông & Ca đoàn Sao Mai (Download)

Muôn hoa dâng Mẹ – Lam Phương, Thế Thông & Ca đoàn Sao Mai (Download) Tiếp tục đọc