Album: Tình Yêu Dâng Hiến – Thái Nguyên.

Tình yêu dâng hiến.jpg

Chúa là gia nghiệp – Ca đoàn Sao Mai (Tải về)

Chúa nguồn hạnh phúc – Hạnh Nguyên & Quốc Đại (Tải về) Tiếp tục đọc

Advertisements

Album: Mối Tình Giêsu 04 – Dòng Đời.

MoiTinhGiesu4-DongDoi-Front

Nhạc sĩ: Giang Ân.

Tìm về – Hoàng Hiệp (Tải về)

Dòng đời – Hồng Mơ (Tải về) Tiếp tục đọc

Album: Dâng Chúa Tình Con 10 – Yêu Nhau Trong Chúa.

DangChuaTinhCon10-Front.jpg

Nhạc sĩ: Nguyễn Văn Tuyên (Lm.)
Chủ đề: Thánh Ca Vào Đời

Niềm xác tín của con 09 – Nguyễn Văn Tuyên (Tải về)

Yêu Chúa từ đây – Thanh Thủy (Tải vềTiếp tục đọc

Album: Một Đời Tri Ân 02 – Ngợi Ca Tình Chúa.

MotDoiTriAn2-Front

Album: Một Đời Tri Ân 02 – Ngợi Ca Tình Chúa.
Nhạc sĩ: Duy Thiên (Lm.)
Chủ đề: Thánh Ca Vào Đời

Tình Chúa thương con – Tam ca Áo Trắng (Tải về)

Tình Chúa muôn đời – Thùy Dương (Tải về) Tiếp tục đọc

Album: Thấy Bóng Cha – Nhạc sĩ Trọng Khẩn (Lm.)

ThayBongCha-Front

Đẹp mãi như mơ – Diệu Hiền & Thanh Sử (Tải về)

Đời con có Chúa – Hạnh Nguyên (Tải về) Tiếp tục đọc

Album: Một Đời Tri Ân 03 – Tình Chúa Cao Vời.

MotDoiTriAn3-Front.jpg

Nhạc sĩ: Duy Thiên (Lm.)

Tình Chúa cao vời – Phương Thảo (Tải về)

Xin đến với con – Cao Duy (Tải về) Tiếp tục đọc

Album: Xin Ngài hãy chọn con 01 – Chủ đề: Tận Hiến.

XinNgaiHayChonCon1-Front.jpg

Chứng nhân tình yêu – Nguyễn Duy + Gia Ân (Tải về)

Một niềm phó thác – Nguyễn Mộng Huỳnh + Hạnh Nguyên (Tải vềTiếp tục đọc

Album: Thánh Tâm Giêsu 03 – Lòng Thương Xót Chúa.

ThanhTamGiesu3-LTXC-Front

Thể hiện: Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Chủ đề: Lòng thương xót Chúa

– Chuỗi kinh thương xót – Nhật Tân + Ca đoàn (Tải về)

– Trái tim nhân hậu – Thanh Thiên Giang (Tải về) Tiếp tục đọc

Album: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 1 – Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

ThanhTeresaHaiDongGiesu1-Front.jpg

Thánh Têrêsa – Nguyễn Khắc Xuyên (Tải về)

Bài ca Têrêsa – Việt Khôi + Mai Thiên Vân (Tải về) Tiếp tục đọc

Album: Hãy Theo Thầy – Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.)

HayTheoThay-Front

Hãy theo Thầy – Mai Thảo & Thanh Sử (Tải về)

Xin theo Thầy – Diệu Hiền & Mai Thảo & Gia Ân & Trần Ngọc (Tải về) Tiếp tục đọc

Album: Chứng Nhân Tình Yêu – Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.)

ChungNhanTinhYeu-Front

Chứng nhân tình yêu – Thanh Sử & Xuân Trường (Tải về)

Đường con đi – Mai Thảo & Gia Ân (Tải về) Tiếp tục đọc

Album: Sao Mai 01 – Tôn Vinh Chúa Thánh Thể.

Layer 0 (1).png

Hãy đến đón nhận – Nguyên Nhung + Kim Cúc (Tải về)

Con tôn thờ – Vương Diệu + Trà Hương (Tải về) Tiếp tục đọc

Album: Sao Mai 07 – Bài Ca Cảm Tạ.

Layer 0.png

Bài ca cảm tạ – Phạm Liên Hùng + Ca đoàn Pio X (Tải về)

Chúc tụng tình Chúa – Mai Nguyên Vũ + Cẩm Hường (Tải về) Tiếp tục đọc

Album: Một Đời Tri Ân 04 – Bài Ca Ngợi Tình Yêu.

MotDoiTriAn4-Front

Nhạc sĩ: Duy Thiên (Lm.)

Chúa chăn nuôi tôi – Phương Thảo (Tải về)

Một lần dâng hiến – Đình Văn (Tải về) Tiếp tục đọc