Tag Archives: Album Thánh ca

Album: Réo Rắt Noel – Thông Vi Vu 2.

ReoRatNoel-ThongViVu2-Front

Nghe Giáng Sinh về gần – Mai Thảo & Gia Ân  (Download)

Trong gió đêm sương – Trần Ngọc  (Download) Tiếp tục đọc

Advertisements

Album: Chúa Ra Đời – Thanh Lâm & BHX. Ngàn Thông.

ChuaRaDoi-Front.jpg

Halleluia Chorus – Ngàn Thông  (Download)

Cao cung lên – Anh Dũng & Ngàn Thông  (Download) Tiếp tục đọc

Album: Rộn Ràng Noel – Thông Vi Vu 1.

RonRangNoel-ThongViVu-Front

Cánh thiệp Noel – Tam ca Áo Trắng  (Download)

Khúc ca Noel – Gia Ân  (Download) Tiếp tục đọc

Album: Màu Xanh Noel.

AsiaCD294-MauXanhNoel-Front

Sương lạnh chiều đông (Mạnh Phát) – Đan Nguyên  (Download)

Lk. Mùa đông của anh – Quốc Khanh, Đoàn Phi, Mai Thanh  (Download) Tiếp tục đọc

Album: Tà Áo Đêm Noel.

AsiaCD275-TaAoDemNoel-Front

Feliz Navidad – Đoàn Phi  (Download)

Tà áo đêm Noel (Tuấn Lê) – Đặng Thế Luân  (Download) Tiếp tục đọc

Album: Bài Ca Noel 9 – Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

BaiCaNoel9-Front.jpg

Trông đợi – Mai Thiên Vân  (Download)

Rộn ràng Noel – Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp  (Download) Tiếp tục đọc

Album: Bài Ca Noel 1 – Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

BaiCaNoel1-Front.jpg

Niềm vui cho nhân loại  (Download)

Lời chúc mừng Noel  (Download) Tiếp tục đọc

Album: Tình Người Giáng Sinh – Lm. Duy Thiên.

TinhNguoiGiangSinh-Front.jpg

Với Chúa Hài Đồng – Đon Hồ  (Download)

Tin Mừng cứu chuộc – Hoài Nam  (Download) Tiếp tục đọc

Album: Tình Ngài Gọi Con 3 (Lời Ru Giáng Sinh) – Lm. Xuân Đường.

TNGC3-LoiRuGiangSinh-Front.jpg

Mùa đông năm ấy – Lm. Hoài Đức  (Download)

Lữ khách Hài Đồng – Lm. Xuân Đường  (Download) Tiếp tục đọc

Album: Gia Ân Vol. 2 – Mùa Đông Năm Ấy.

GiaAnVol.jpg

Mùa đông năm ấy – Lm. Hoài Đức  (Download)

Hang Bêlem – Hải Linh & Minh Châu  (Download) Tiếp tục đọc

Album: Tâm Tình Khúc 1 – Thế Thông.

TamTinhKhuc1-Front

Biết đến bao giờ – Cao Duy  (Download)

Bến bờ yêu thương – Nhã Phương  (Download) Tiếp tục đọc

Album: Lời Con Xin Chúa – Phương Thủy.

LoiConXinChua-PhuongThuy.jpg

Linh hồn tôi – Lm. Kim Long  (Download)

Cao cung lên – Nguyễn Khắc Xuyên & Lm. Hoài Đức  (Download) Tiếp tục đọc

Album: Dâng Chúa Tình Con 05 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên.

DangChuaTinhCon5-Front.jpg

Yêu Mẹ bốn mùa – Nhã Phương  (Download)

Mẹ ơi nguyện cầu với con – Hoài Nam  (Download) Tiếp tục đọc

Album: Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

TonVinhCacThanhTuDaoVN-Front.jpg

Bài ca ngàn trùng – Lm. Kim Long (Ca đoàn La Vang Portland)  (Download)

Chúa là nơi con nương tựa – Lm. Hoàng Kim (Hoàng Oanh & Lm. Vũ Hân)  (Download) Tiếp tục đọc

Album: Đời Tin Yêu – Lm. Thái Nguyên.

DoiTinYeu-Front.jpg

Tình thương Chúa – Ca đoàn Sao Mai  (Download)

Ví như – Mai Thiên Vân & Nhóm Hoa Giấy  (Download) Tiếp tục đọc

Album: Dấu Ấn Tình Yêu 4 – Lm. Ân Đức & R. Tagore.

DauAnTinhYeu4-Front.jpg

Khúc hát người ca công – AC&M  (Download)

Lời tôi ca – Bích Ngọc & Ngọc Hy  (Download) Tiếp tục đọc

Album: Bước Theo Ngôi Lời 3 – Lm. Fa Thăng.

BuocTheoNgoiLoi3-Front

Thiên Chúa là tình yêu – Khắc Thiệu  (Download)

Hồng ân Đức Tin – Tốp ca  (Download) Tiếp tục đọc

Album: Mối Tình Giêsu 1 – Bao La Tình Chúa.

MoiTinhGiesu1-BaoLaTinhChua-Front

Mối tình Giêsu – Mai Thiên Vân  (Download)

Bên đời lãng du – Xuân Trường  (Download) Tiếp tục đọc

Album: Gia Ân 14 – Nguyện Cầu Cho Nhau.

GiaAnVol.jpg

Nguyện cầu cho nhau – Phanxicô  (Download)

Có nhau từ đây – Đức Dũng  (Download) Tiếp tục đọc

Album: Dâng Chúa Tình Con 22 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên.

DangChuaTinhCon22-Front

Cầu kinh cho con – Hương Lan  (Download)

Lời cầu bên Hang Bêlem – Elvis Phương  (Download)
Tiếp tục đọc