– Album: Hài Nhi ra đời – Nhạc sĩ Bùi Ninh.

Bầu trời Bê-lem – Duy Linh & Tốp ca Nam

Chúa đã giáng trần – Triệu Lộc Tiếp tục đọc