Nguyện xin Ngôi Ba *- Bùi Ninh.

Nhập Lễ.
*
1. Nguyện xin Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần từ nhân, rộng ban muôn ân cho người tâm thành kêu khấn. Ngài mời mọi dân hiệp nhất giữa nơi dương trần, gọi người mọi nơi chung sức đắp xây cuộc đời.

ĐK. Nguyện xin Ngôi Ba soi dạ mở mang trí lòng, để trong tin yêu sớm chiều đoàn con trung tín. Nguyện xin Ngôi Ba ban tràn bình an cõi lòng, để trong gian nan thăng trầm đoàn con nhất tâm.
Tiếp tục đọc

Ngài là Vua (Tv. 96) *– Bùi Ninh.

Nhập Lễ Chúa Kitô Vua. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)

Thể hiện: Quang Thọ & Thanh Tâm.
*
1. Mừng vui lên vì Thiên Chúa là Vua. Hỡi địa cầu với muôn đảo biển sâu. Mây sương khói bao phủ ở quanh Ngài. Bệ ngai rồng là công minh chính trực, xin cất tiếng tung hô.

ĐK. Ngài là Vua vinh quang khôn sánh, Ngài là Chúa xứng muôn danh dự. Nguyện dâng kính muôn lời tôn vinh (Ha-lê-lu-ia), và quyền năng sẽ luôn vĩnh hằng (Ha-lê-lu-ia).
Tiếp tục đọc