Thánh ca vào đời – Vần C

Cả cuộc đời con – Lm. Thanh Bình
Cả cuộc đời con, dâng lên Ngài là xin dâng lên, Chúa ơi con mong đáp đền ân tình Ngài là vô biên
Ca dao Mẹ dịu hiền – Văn Chi
Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang, Mẹ là trăng thanh đêm về chiếu sáng mênh mang
Ca khúc tình yêu – Ngọc Linh
Trong yêu thương chân thành, hai tâm hồn nguyện ước trăm năm
Ca ngợi Chúa – Oanh Sông Lam
Ca ngợi Chúa đi hỡi những người tôi tớ Chúa, Ca ngợi thánh danh và chúc tụng danh thánh

Tiếp tục đọc

Cầu nguyện cho Cha Mẹ – Tri Văn Vinh

Cầu nguyện cho Cha Mẹ – Tri Văn Vinh

Nghe nhạc

ĐK.
Chúa ơi xin ban phúc lành cho cha mẹ con
Ngày đêm nuôi con, ngàn muôn khổ đau
Lạy Chúa xin hằng chở che, xin hãy giữ gìn
Cho cha mẹ con sống đời với con

Tiếp tục đọc