Chuyện kể về anh Ladarô (Ga. 11) – Vũ Đình Ân.

Hiệp Lễ – Chúa Nhật 5A Mùa Chay.
*
1. Chuyện kể về anh La-da-rô, đã chết nay được sống lại. Khi được tin anh đang bị đau nặng mấy hôm, Thầy đi đánh thức anh dậy để vinh quang của Chúa được tỏ bày.

ĐK. La-da-rô đã chôn trong mồ bốn ngày qua bao nhiêu người xót xa. La-da-rô đã ra khỏi mồ, Chúa làm phép lạ để cho anh sống lại.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa luôn từ ái (Tv. 129) – Vũ Đình Ân.

Đáp Ca – Chúa Nhật 5A Mùa Chay.
*
ĐK. Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

1. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, muôn lạy Chúa xin nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng nghe để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Tiếp tục đọc

Này đây trinh nữ (Is. 7) – Vũ Đình Ân.

Hiệp Lễ – Lễ Truyền Tin (25.03)
*
ĐK. Này đây trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. Tên Người là Em-ma-nu-el. Tên Người là Em-ma-nu-el.

1. Đức tin con vững mạnh khi tuyên xưng. Chúa nhập thể làm người trong cung lòng Trinh Nữ Ma-ri-a. Chúa là sự sống ơn cứu độ tôi hằng cậy trông.
Tiếp tục đọc

Này con đến (Tv. 39) – Vũ Đình Ân.

Đáp Ca – Lễ Truyền Tin (25.03)
*
ĐK. Lạy Chúa này con đến để thực thi ý Ngài.

1. Chúa chẳng thích gì tế phẩm lễ vật nhưng đã mở tai con. Lễ toàn thiêu và lễ xóa tội, Chúa không đòi con liền thưa: Này con xin đến.
Tiếp tục đọc

Ngôi Lời của Chúa – Vũ Đình Ân.

Ca Nhập Lễ – Lễ Truyền Tin (25.03)
*
ĐK. Khi đến trong thế gian Chúa phán: Lạy Chúa, đây con đến để thi hành thánh ý Chúa.

1. Ngôi Lời của Chúa mặc lấy bản tính loài người trong lòng trinh nữ Ma-ri-a. Chúng con tuyên xưng Đấng Cứu Độ của chúng con là danh Chúa Ki-tô.
Tiếp tục đọc

Chúa mở mắt người mù (Ga. 9) – Vũ Đình Ân.

Hiệp lễ Chúa Nhật 4A Mùa Chay.
*
1. Chúa mở mắt người mù trộn thành bùn xoa lên mắt, bao nhiêu người thắc mắc có phải người ngồi ăn xin? Chúa mở mắt người mù, người mù quả quyết chính tôi, tên Người là Giê-su, Người đã mở mắt cho ta.

ĐK. Xin Chúa mở mắt con, mở trí và cả hồn con, để con được nhìn thấy vinh quang quyền năng Thiên Chúa. Xin Chúa mở mắt con, mở trí và cả hồn con, để con được nhìn thấy vinh quang quyền năng Thiên Chúa.
Tiếp tục đọc

Chẳng thiếu thốn gì (Tv. 22) – Vũ Đình Ân.

Đáp ca Chúa Nhật 4A Mùa Chay.
*
ĐK. Chúa là mục tử chăn dắt tôi. Tôi chẳng thiếu thốn gì.

1. Trong đồng cỏ xanh tươi Người cho tôi nằm nghỉ, Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.
Tiếp tục đọc

Dòng dõi Người (Tv. 88) – Vũ Đình Ân.

Đáp ca Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria (19.03)
*
ĐK. Dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ.

1. Tình thương Chúa đời đời con ca tụng, qua muôn thế hệ tình thương ấy xây dựng thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.
Tiếp tục đọc

Nước Cha ban cho (Ga. 4) – Vũ Đình Ân.

Hiệp lễ – Chúa Nhật 3A Mùa Chay.

Thể hiện: Ca đoàn Rufino.
*
1. Người đi đường mỏi mệt, ngồi xuống bên bờ giếng, xin nước uống cho đã khát. Người phụ nữ liền nói: ông là người Do Thái lại xin nước uống người Sa-ma-ri.

ĐK. Ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa.
Tiếp tục đọc

Ngày hôm nay (Tv. 94) – Vũ Đình Ân.

Đáp ca Chúa Nhật 3A Mùa Chay.

Thể hiện: Ca đoàn Rufino
*
ĐK. Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa. Người phán các ngươi đừng cứng lòng.

1. Hãy đến đây reo hò mừng Chúa. Tung hô Người núi đá độ trì ta. Vào Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô điệu hát cung đàn.
Tiếp tục đọc

Và tôi tín thác – Vũ Đình Ân.

Lòng Thương Xót Chúa.
*
1. Tôi luôn cậy trông lòng thương xót Chúa ngày hôm nay và mai sau, mãi muôn đời, lòng cậy trông không hề vơi. Tôi luôn cậy tin lòng thương xót Chúa là đường đi để tôi đến bên Giê-su Chúa lòng xót thương tình mãi thiên thu.

ĐK. Và tôi tín thác cho Ngài tình yêu mãi mãi không phai. Lòng thương xót Chúa muôn đời lòng thương xót Chúa chẳng vơi trong tôi.
Tiếp tục đọc

Hãy tín thác vào Chúa – Vũ Đình Ân.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ.
*
1. Cuộc vui nào cũng qua đi, hợp hoan rồi cũng chia ly. Hoa tươi rồi cũng héo tàn, trần gian đời vẫn gian nan.

ĐK. Hãy tín thác vào Chúa, Chúa quan phòng đời ta không bao giờ thất vọng. Hãy tín thác vào Chúa, Chúa quan phòng đời ta chẳng bao giờ ngã lòng, đời ta vững một lòng cậy trông.
Tiếp tục đọc

Đầy tớ trung tín (19.03) – Vũ Đình Ân.

Ca Nhập Lễ Thánh Giuse Bạn Đức Trinh Nữ Maria.
*
ĐK. Đây là đầy tớ trung tín và khôn ngoan Chúa đã đặt lên trông coi gia đình Chúa.

1. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Giu-se xin cho con biết tuân hành ý Chúa, luôn biết bảo vệ và chăm sóc gia đình của mình.
Tiếp tục đọc

Hãy đến cùng Thánh Giuse – Vũ Đình Ân.

Các Thánh.
*
ĐK. Hãy đến cùng Thánh Giu-se, xin người nâng đỡ chở che. Hãy đến cùng Thánh Giu-se, xin người ủi an vỗ về.

1. Chưa thấy ai xin Cha mà vô hiệu, chúng con trao phó cho Cha vụ khó khăn này. Xin Cha nâng đỡ gìn giữ gia đình chúng con.
Tiếp tục đọc

Hãy nghe Lời Người (Mt. 17) – Vũ Đình Ân.

Hiệp Lễ – Chúa Nhật 2A Mùa Chay.
*
ĐK. Chúa biến đổi hình dạng, dung nhan Người chói lọi, y phục Người trắng tinh. Đây là Con yêu của Ta, Ta hài lòng về Người, Ta hài lòng về Người, các ngươi hãy nghe lời Người.

1 Con xin dâng ba liều một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a. Vinh quang Chúa chiếu rọi chín trời, vinh quang Chúa sáng lạng muôn đời, đoàn chúng con ca tụng muôn loài.
Tiếp tục đọc

Xin đổ tình thương (Tv. 32) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 2A Mùa Chay.
*
ĐK. Xin đổ tình thương xuống chúng con. Lạy Chúa như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

1 Lời Chúa phán quả là ngay thẳng, việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh, tình thương Chúa chan hòa mặt đất.
Tiếp tục đọc

Chúa chịu cám dỗ (Mt. 4) – Vũ Đình Ân.

Hiệp Lễ – Chúa Nhật 1A Mùa Chay.
*
1 Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi.
– Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời Thiên Chúa phán ra.

Nếu ông là Con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi.
– Đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ, tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Tiếp tục đọc

Như Thầy yêu thương (Mt. 5) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 7A Thường Niên.
*
ĐK. Đừng dùng luật mắt đền mắt răng đền răng. Hãy yêu như Thầy yêu thương. Đừng hận thù, miếng trả miếng, không vị tha. Hãy yêu như Thầy yêu thương.

1. Hãy yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em, làm được như vậy, anh em mới trở nên con cái của Cha. Tiếp tục đọc

Chúa từ bi nhân hậu (Tv. 102) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 7A Thường Niên.
*
ĐK. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

1. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi chúc tụng thánh danh. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Lời cầu thiết tha – Vũ Đình Ân.

Nhập Lễ – Mùa Chay.
*
1. Chúa yêu thương mọi loài và không ghét bỏ ai. Chúa sinh nên muôn vật tạo dựng ra con người và Chúa nắm mắt làm ngơ tội lỗi chúng con, vì Chúa là Thiên Chúa từ nhân.

ĐK. Xin ban cho chúng con được muôn ơn thánh trong mùa chay này, để chúng con tâm thành biết sống yêu thương mọi người. Luôn can trường ngày đêm chiến thắng tội lỗi, sống đẹp lòng Chúa hôm nay.
Tiếp tục đọc