Nghe câu quan họ trên cao nguyên – Vũ Thiết & Hữu Chỉnh

Nghe câu quan họ trên cao nguyên
Ngỡ con sông Cầu dập dềnh trước mặt
Rừng đung đưa giọng em khoan nhặt
Nắng trên đồi như thực (hừ) như mơ
Tiếp tục đọc