Mẹ đưa con vào đời – Châu Linh.

Hiếu Kính Mẹ Cha.

Thể hiện: Châu Linh.
*
1. Mẹ đưa con vào đời bằng hai tiếng à ơi. Mẹ đưa con vào đời bằng tình yêu từ mẫu. Mẹ đưa con vào đời đời con mãi đẹp tươi. Mẹ đưa con vào đời bằng hai tiếng yêu thương.

ĐK. Đưa con vào đời, tình yêu mẹ trăng sáng Mùa Thu. Đưa con vào đời, tình yêu mẹ biển lớn bao la. Đưa con vào đời, tình yêu mẹ cho con sức sống. Đưa con vào đời, tình yêu mẹ phủ kín đời con.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Bàn tay Mẹ – Châu Linh.

Hiếu Kính Mẹ Cha.

Thể hiện: Châu Linh.
*
1. Bàn tay mẹ nuôi con lớn khôn, bồng ẵm con khi con mới chào đời. Bàn tay mẹ nâng niu sớm tối, cho đời con luôn ngát hương hoa. Bàn tay mẹ dệt bao yêu thương, mong đời con bình an ngày ngày. Bàn tay mẹ dẫn đưa con đi, cho đời con yêu thương thắm nồng.

ĐK. Ôi thần tiên đôi bàn tay mẹ! Đôi bàn tay tắm mát tuổi thơ. Ôi thần tiên đôi bàn tay mẹ! Đôi bàn tay dìu con muôn lối. Ôi thần tiên đôi bàn tay mẹ! Đôi bàn tay ôm ấp đời con. Ôi thần tiên đôi bàn tay mẹ! Đôi bàn tay dìu con tháng ngày.
Tiếp tục đọc

Con nợ Mẹ Cha – Châu Linh.

Hiếu Kính Mẹ Cha.

Thể hiện: Châu Linh + Châu Minh + Thùy Dương + Uyên Di.
*
1. Con nợ mẹ cha hai tiếng chào đời. Con nợ mẹ cha suốt đời yêu con. Con nợ mẹ cha ơn nghĩa sinh thành. Con nợ mẹ cha rọng ruổi tháng ngày, cho con chào đời, cho con sự sống. Con nợ mẹ cha nợ suốt một đời.

ĐK. Con biết lấy gì đáp đền cho cân, công ơn cha mẹ bao la ngàn trùng. Con biết lấy gì đáp đền cho cân, con xin tâm nguyện ghi vào lòng con.
Tiếp tục đọc

Con xin yêu Ngài – Châu Linh.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 20.9.2016)

Thể hiện: Châu Linh & Diệu Hiền
*
1. Cho con biết yêu Ngài, bằng tất cả cuộc sống của con. Cho con biết yêu Ngài, bằng công việc nhỏ bé mỗi ngày. Xin cho con can trường và đi theo đường Chúa đi xưa. Xin hiến dâng cuộc đời, để đời con mãi thuộc về Ngài.

ĐK. Con xin yêu mến Ngài, vì chính Ngài là niềm ủi an. Con nương tựa nơi Ngài, vì chính Ngài là nguồn sức sống. Nguyện tình Ngài dủ thương cho con luôn bước đi theo Ngài. Dù cuộc đời đổi thay xin cho con vững tin yêu Ngài.
Tiếp tục đọc

Ca tình tri âm (Tv. 15) – Kim Long.

Thể hiện: Châu Linh & Châu Minh (Tải về)

ĐK. Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Ngài hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

1. Hồn con thao thức bên lòng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con. Là chén phần phúc con trông mong, con tiến dâng Ngài tấm lòng cậy trông. Tiếp tục đọc