Chúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12) – Ngọc Diệp.

Đáp:
Hãy reo hò với hân hoan và mừng rỡ:
Vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Israel thật cao trọng.

Xướng:
1. Chính Chúa là Đấng Cứu Chuộc tôi, tôi vững tin và chẳng sợ gì.
Thiên Chúa là dũng lực của tôi. Người là Đấng Cứu Chuộc tôi. Tiếp tục đọc

Advertisement