Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145) – Ngọc Diệp.

ĐK. Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con, xin đến cứu độ chúng con.

1. Chúa dành công bình cho những ai bị áp bức. Chúa ban lương thực cho những ai chịu đói ăn. Ngợi khen Thiên Chúa Đấng tín trung muôn đời. Thiên Chúa cứu độ, Người giải thoát tù nhân. Tiếp tục đọc