Vui lên anh em (Lc. 3) *- Bùi Ninh.

Chúa nhật 3C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Đình Quynh.
*
1. Trong khi chờ mong Chúa tới, giờ đây con phải làm chi? Trong khi chờ mong Chúa tới, từ nay con phải làm gì Chúa ơi!
Người chờ mong Chúa không phân vân sẵn lòng sẻ chia cho ai túng bấn áo mặc che thân. Người chờ mong Chúa không ganh đua sẵn lòng sẻ chia cơm ăn nước uống với điều quý chuộng. Tiếp tục đọc

Advertisement

Ngài đã đến (Mc. 7, 31-37) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 23B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
Ngài đã đến (đến) bên người điếc ngọng, đặt tay thiêng vào trong lỗ tai anh, nhổ nước miếng dành bôi vào lưỡi môi, rồi ngước mắt thở dài và phán truyền: “Ap-pha-ta” hãy mở (là mở) ra! “Ap-pha-ta” hãy mở (là mở) ra! Để đôi tai nghe tiếng vọng vang xa, miệng môi luôn vui cất lời hát ca. Tán tụng Chúa ta: Ha-lê-lu-ia. Tiếp tục đọc

Nếu bỏ Ngài (Ga. 6: 60-69) *– Bùi Ninh.

Thánh Ca Tin Mừng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
Chúa Nhật 21B Thường Niên.


Thể hiện: Đình Quynh.
*
1. Lời Ngài nói với nhân gian hứa ban nguồn thần lương dưỡng hồn. Mà phàm nhân tâm tăm tối nên chối bước đi theo Ngài thôi. Lời Ngài nói với môn sinh tâm tình dành riêng người thân tín. “Đường Thầy đi đầy nguy khó các con giờ cũng muốn bỏ sao?”

ĐK. Trên dương gian ngày mai nếu bỏ Ngài con biết đi theo ai. Vì chính Ngài mới phán những lời hằng sống cho đời con. Dẫu nhân gian vô tình con xin vẫn một lòng luôn tin kính. Trọn tâm tư tôn nhận Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Tiếp tục đọc