Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71) – Ngọc Diệp.

Đáp:
Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở, triển nở trong triều đại người.

1. Lạy Chúa xin ban quyền xét xử khôn ngoan cho đức vua, và ban cho thái tử đức công bình, để người cai trị dân Chúa cách công minh, và người lãnh đạo kẻ yếu bằng chính trực. Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121) – Ngọc Diệp.

Đáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi. Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.

1. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi. Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Này hỡi Giêrusalem. Chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) – Ngọc Diệp.

Đáp:
Chúa là Đấng từ bi và hay xót thương.

1. Hỡi hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Hỡi người tôi ơi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ quên mọi ân phúc của Người. Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Gia (Tv. 127) – Ngọc Diệp.

Đáp: Vinh phúc thay người kính sợ Chúa và đi theo đường lối Người.

1. Ôi thật phúc thay bạn nào kính sợ Chúa và luôn bước đi trên đường lối của Người. Công sức tay bạn làm ra bạn được hưởng. Hạnh phúc dư tràn ân lộc đầy ứ nhà bạn. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24) – Ngọc Diệp.

Đáp: Lạy Chúa, con nâng hồn con lên tới Ngài.

1. Xin cho con biết đường đi của Chúa và dạy cho con đường lối của Ngài, xin hướng dẫn con trong chân lý Ngài và dạy bảo con, vì Ngài là Thiên Chúa đấng cứu độ con, và con chờ đợi Chúa suốt đêm ngày. Tiếp tục đọc