Chúa là sức mạnh (Tv 17) – Bùi Ninh.

Chủ đề: Thánh vịnh – Đáp ca (CN 30 TN. A – CN 31 TN. B)
Thể hiện: Huyền Linh (Tải về)
*
Con yêu mến Ngài là sức mạnh con ôi lạy Thiên Chúa. Ngài là núi đá và là thành lũy đã giải thoát con.
.
ĐK.
Lạy Chúa Ngài là sức mạnh cho con sống trung thành. Vì thế nguyện trọn đời con xin luôn yêu mến Ngài. Tiếp tục đọc