Hôm nay Ta đến (Lc. 19) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 31C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Kìa người thu thuế dẫu đang giàu có thỏa thuê, mà con tim vẫn khát khao làm sao biết Chúa. Vượt qua đám đông trèo lên cây, cho chóng gặp thấy, Chúa qua nhìn trông gọi Gia-kêu, tới thăm nhà ông.

ĐK. Hôm nay Ta đến đem ơn cứu độ cho nhà ngươi. Hôm nay Ta đến đem ơn cứu rỗi cho mọi người. Vì nay Ta đến tìm cứu những gì bị hư hao. Và ban ơn phúc trời cao cho người hằng khát khao.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Hai người nguyện cầu (Lc. 18) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 30C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Trong nơi đền thờ có hai người đi lên nguyện cầu. Người Pha-ri-siêu đứng cao đầu dâng lời tạ ơn. “Vì tôi không tham không ngoại tình hay là bất chính”. Còn người thu thuế đứng xa xa thưa lời xin tha.

ĐK. Con xin ca ngợi cảm mến ngàn đời tình Ngài chẳng vơi. Vì Ngài thương tha dù người tội lỗi nhưng đã khiêm hạ. Còn người tự kiêu nâng cao phận mình khinh người hèn yếu. Dù việc lành nhiều sẽ bị hạ xuống cho hết tự kiêu.
Tiếp tục đọc