Chúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125) – Ngọc Diệp.

Đáp: Việc Chúa làm cho chúng tôi thật vĩ đại. nên chúng tôi tràn ngập nỗi mừng vui,
nên chúng tôi tràn ngập nỗi vui mừng.

1. Khi Chúa đem những tù nhân Sion trở về chúng tôi dường như là còn trong mơ.
Miệng chúng tôi vang vang câu cười nói. lưỡi chúng tôi rộn ràng khúc ca mừng. Tiếp tục đọc

Advertisement