Người yêu của tôi *– Vũ Đình Ân.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ.
*
1. Người yêu của tôi là Chúa Giê-su. Người yêu của tôi, là Chúa nhân từ. Người yêu của tôi, đã chết vì tôi. Người yêu của tôi, chính Chúa Giê-su.

ĐK 1. Tôi yêu tôi yêu Người mãi mãi. Tôi yêu, tôi yêu Người chẳng phai. Tôi yêu, tôi yêu Người suốt đời. Tôi yêu, tôi yêu Người mãi thôi.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Nguyện trời cao *- Vũ Đình Ân.

Mùa Vọng.

Thể hiện: Mi La.
*
ĐK. Nguyện trời cao tuôn đổ sương mai trên đất này. Ngàn mây ơi mau mưa Đấng công bình, đất hãy mở ra, trổ sinh Đấng Cứu Tinh, ngàn mây mau mưa mưa xuống Đấng công bình.

1. Bao năm đợi trông đoàn con thiết tha kêu cầu. Chúa lòng xót thương xin dủ tình thương xem, đất đai cằn khô mong chờ nước mưa tuôn về. Chúa lòng xót thương Ngài mau xuống cứu thế. Tiếp tục đọc