Bước đi theo Chúa – Thiên Uyên.

Thiên Định & Nguyễn Tiến
Chủ đề: Tận hiến
*
Trong cõi thẳm sâu hồn con nghe tiếng Chúa. Ngài mời con đi bước theo chân Ngài. Tình yêu dâng Chúa trọn vẹn ước mơ. Thân con hèn mọn Chúa đã chọn con.

ĐK.
Xin cho con luôn kiên vững bước đi theo Ngài. Dù đường đi có gập ghềnh sỏi đá. Dù bước chân có bao lần quỵ ngã. Thì đời con xin luôn mãi thuộc về Chúa thôi. Tiếp tục đọc

Advertisement

Theo Chúa mãi thôi – Thiên Uyên.

Thể hiện: Nguuyễn Tiến
Chủ đề: Tận hiến
*
Tình yêu của Chúa cao siêu ngất trời. Đã thương con chọn con làm nhân chứng mọi nơi. Bao phúc ân Chúa ban dư tràn, để giúp con đủ sức thực hành, theo trọn bước đường con đi, làm chứng nhân cho Ngài.

ĐK.
Lạy Chúa đời con đây biết bao lỗi lầm, và thân con yếu đuối mỏng manh. Xin cho con đừng lãng quên ân huệ của Ngài, và giữ con trên vạn nẻo đường con đi. Tiếp tục đọc