Nguyện xin Thiên Chúa (Tv. 66) *- Bùi Ninh.

Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa (01.01). (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
Thể hiện: Như Quỳnh & Thùy Giang.
*
1. Nguyện xin Thiên Chúa dủ thương và ban phúc lành. Xin Ngài tỏa ánh tôn nhan trên khắp nhân gian. Cho hết hoàn cầu biết được đường lối của Chúa. Và cho muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

ĐK. Nguyện xin Thiên Chúa rộng lượng ghé mắt dủ thương. Ban muôn phúc lành hạnh phúc cho đời chúng con.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Ngày hồng ân/3 – Vũ Mộng Thơ.

Thể hiện: Như Quỳnh, Tuyết Mai, Phi Nguyễn (Tải về)

1.
Con xin dâng lên Chúa Trời là Cha từ nhân bông lúa vàng cùng với nho lành. Và cùng dâng lên muôn ngàn hoa và muôn trái tim với lời ca cảm mến tạ ơn.
Đk.
Dâng lên này chén rượu nồng tâm tư và trót cuộc đời thuộc về Cha. Xin thương nhận lấy lòng thành cho con trung tín trọn niềm với Cha hiền. Tiếp tục đọc