Tạ lễ với Mẹ – Thành Tâm.

Thể hiện: Phương Phạm
Chủ đề: Đức Mẹ
*
ĐK.
Ma-ri-a ơi! Con xin cám ơn Mẹ nhiều, Vì Mẹ giúp con dâng tròn Thánh Lễ. Giờ đây ra đi bước đường gai chông. Khấn xin giữ gìn dẫn dắt con luôn.

Như hôm nào giờ phút linh thiêng, khi Con Mẹ chịu chết hy sinh. Nêu gương cho con Mẹ đứng lặng yên, vững tin trọn niềm cậy mến trung kiên. Tiếp tục đọc