Lòng thương xót Chúa 05 – Xuân Hy Vọng.

Thể hiện: Thảo Khuê & JB. Thanh Hưng (Tải về)

1.
Nhìn lên Thập Giá Giê-su chịu treo, chết cho nhân trần tội lỗi đắng cay. Nhìn lên Thánh Giá Giê-su trao ban sự sống của Ngài cho cả thế nhân. Người ơi có thấu Giê-su tình yêu, hiến trao thân mình, mặc lấy xác phàm. Từ trên Thánh Giá, Giê-su giang tay đón con quay về lòng Chúa từ nhân.
2.
Nhìn lên tay Chúa đinh sâu còn mang, nước và máu đào cạnh sường tuôn trào. Đầu nghiêng cúi xuống xin Cha bao dung tha thứ lỗi lầm gian trần đắm mê. Kìa gai nhọn sắt in trên đầu Người, có biết hay chăng đời sẽ sáng tươi? Nhờ Con Thiên Chúa chết thay nhân gian, cứu chuộc tội đời, hạnh phúc người ơi! Tiếp tục đọc

Advertisement

Lòng thương xót Chúa 08 – Xuân Hy Vọng.

Thể hiện: Thảo Khuê (Tải về)

1.
Trần thế lãng quên ân tình Chúa, cằn cỗi khát cháy sa mạc thờ ơ. Từ khước ơn Cha mãi tín thành, trao ban muôn phúc lành, bao la khoan nhân từ ái. Lạy Chúa, xót thương con hèn yếu, thành tâm dâng lên tấm thân này, cùng dựng xây khắp đó đây, thứ tha người, chia sớt với đời.
ĐK:
Con cậy trông suối nguồn ơn cứu độ, mãi đời con tín thác vào lòng xót thương. Cha rộng ban ơn, nâng đỡ trót xác hồn, chở che mãi khôn nguôi, tựa nương bên lòng Chúa. Con vững tin tấm lòng Cha xót thương, con thành tâm dâng tiến Chúa từ nhân. Suốt đời con yêu mến Chúa thương người, ra đi với nụ cười, rạng rỡ đời sáng tươi. Tiếp tục đọc