Dâng lời cảm tạ – Thiên Uyên.

Thể hiện: Thiên Phú
Chủ đề: Ca nguyện – Hiệp lễ
*
Dâng Chúa câu tạ ơn con muốn dâng lên trọn tấm lòng. Một tình hồng đơn sơ tim mang bao ước mơ. Cảm tạ tình yêu của Chúa thương giữ con qua muôn nẻo đường. Bàn tay Chúa dẫn đưa con nào biết đáp sao cho vừa.

ĐK.
Ôi tình yêu của Chúa thương con suốt một đời. Tim con nào hiểu thấu tình thương quá cao sâu. Trong phút giây nguyện cầu con cúi đầu phục bái. Con xin luôn yêu Ngài yêu mãi chẳng hề phai. Tiếp tục đọc