Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Thiện Toàn.
*
1. Luật pháp của Chúa thiện hảo thay, bồi bổ tâm linh, nguồn sức thiêng. Giáo huấn của Ngài là cố định, cho người khôn ngoan.

ĐK. Lạy Chúa tuyệt vời thay, Lời Chúa là Thần Trí, và là sự sống (í) muôn đời.
Tiếp tục đọc