Ca khúc ân tình – Hồng Bính.

Thể hiện: Tú Uyên.

Trần gian hôm nay hát vang muôn khúc ca ân tình, tạ ơn tôn vinh Chúa Trời, ban xuống cho loài người một vị Thánh Nữ của nụ hồng thắm xinh, thơm lừng hương thơm ngát. Là Tê-rê-xa ẩn tu vui sống trong đơn nghèo, cuộc đời đơn sơ khiêm nhường, yêu Chúa yêu mọi người, trọn đời hy sinh quên phận hèn yếu đau, sống nguyện yêu Chúa thôi. Tiếp tục đọc