Kính mừng Mẹ Mân Côi – Dấu Chân.

Thể hiện: Sr. Vũ Vỹ Cầm.
Chủ đề: Đức Mẹ
*
Kính mừng Ave Maria. Lời kinh thiết tha, đoàn con xin hiệp lòng tán tạ. Dâng lên Mẹ Mân Côi, Mẹ ơi, hãy đoái thương nhậm lời. Nguyện xin Chúa xót thương, cho trần gian vui sống thái hòa.

ĐK.
Xin dâng tiến Mẹ Mân Côi, vạn lời kinh kính mừng Mẹ rất thánh. Đây những lời kinh đơn sơ, nhưng gói trọn lòng yêu mến chân thành. Xin dâng tiến Mẹ Mân Côi, là hạt Vui với hạt Mừng hạt Sáng. Và cùng với những hạt Thương, Mẹ ơi con nguyện lần chuỗi luôn. Tiếp tục đọc