Ca tiếp liên (Chúa Nhật Phục Sinh) – Hồng Ngự.

1. Nào tín hữu ca mừng hoan hỷ. Đức Ki-tô chiên lễ Vượt Qua. Chiên Con máu đổ chan hòa, cứu bầy chiên lạc chúng ta về đoàn.

2. Đức Ki-tô hoàn toàn vô tội, đã đứng ra môi giới giao hòa tội nhân cùng với Chúa Cha, từ đây sum họp một nhà cha con.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Ca Tiếp Liên (Lễ Phục Sinh) – Huy Hoàng.

Nào tín hữu hãy ca mừng hỷ hoan, Đức Ki-tô Chiên lễ Vượt Qua, Chiên Con máu đổ chan hòa cứu bầy chiên lạc chúng ta về đoàn. Đức Ki-tô hoàn toàn vô tội, đã đứng ra môi giới giao hòa tội nhân cùng với Chúa Cha, từ đây sum họp một nhà Cha Con. Sinh mệnh cùng tử vong ác chiến, cuộc giao tranh khai diễn diệu kỳ, Chúa sự sống đã chết đi giờ đây hằng sống trị vì oai linh. Hỡi Ma-ri-a xin hãy thuật lại trên đường đi cô đã thấy gì? Tiếp tục đọc

Lạy Chúa Thánh Thần *- Bùi Ninh.

Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuông. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
Lạy Chúa Thánh Thần khấn xin Ngài ngự tới gian trần. Từ trời cao xanh xin tỏa ánh quang minh Ngài ra. Lạy Chúa kẻ cơ bần, xin ngự tới nơi gian trần. Lạy Đấng ban hồng ân, xin ngự tới soi tâm hồn.

Ôi Đấng ủi an là khách trọ hiền lương Chúa ban. Trong cảnh lầm than dịu dàng Ngài đem đến bình an. Nguồn sáng chứa chan xin soi tràn tâm hồn tín hữu. Nếu không có Ngài thì nào ai lòng thanh vô tội.
Tiếp tục đọc

Ca tiếp liên (Chúa Nhật Phục Sinh) *- Hồng Ngự.

1.
Nữ: Nào tín hữu ca mừng hoan hỷ Đức Ki-tô chiên lễ Vượt Qua. Chiên Con máu đỏ chan hòa, cứu đoàn chiên lạc chúng ta về đoàn.
Nam: Đức Ki-tô hoàn toàn vô tội đã đứng ra môi giới giao hòa tội nhân cùng với Chúa Cha, từ đây sum họp một nhà cha con. Tiếp tục đọc

Ca tiếp liên *- Cao Huy Hoàng.

Chúa Nhật Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
Các Kitô hữu hãy tiến dâng lời khen ngợi Hy Lễ Vượt Qua, Chiên Con đã cứu chuộc đoàn chiên Mẹ. Đức Kitô vô tội đã hòa giải tội nhân với Chúa Cha. Sống và chết hai bên song đấu cách diệu kỳ. Tướng lãnh sự sống đã chết đi nhưng vẫn sống mà cai trị.

Hỡi Ma-ri-a, hãy nói cho chúng tôi hay bà đã thấy gì trên quảng đường đi. Tôi đã thấy mộ Đức Ki-tô đang sống, và vinh quang của Đấng Phục Sinh. Thấy các Thiên thần làm chứng thấy khăn liệm và y phục. Tiếp tục đọc

Ca tiếp liên – Lễ Phục Sinh *- Đinh Công Huỳnh.

Nào tín hữu ca mừng hoan hỉ, Đức Ki-tô chiên lễ Vượt Qua. Chiên Con máu đổ chan hòa, cứu bầy chiên lạc chúng ta về đoàn.

Đức Ki-tô hoàn toàn vô tội, đã đứng ra môi giới giao hòa, tội nhân cùng với Chúa Cha, từ đây sum họp một nhà Chúa Con.
Tiếp tục đọc

Ca tiếp liên – Lễ Hiện Xuống *- Đinh Công Huỳnh.

Muôn lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến trần gian. Từ trời cao gửi xuống, nguồn ánh sáng tỏa lan. Lạy Cha kẻ bần hàn, Đấng tặng ban ân điển. Và soi dẫn nhân tâm, cúi xin Ngài ngự đến! Đấng ủi an tuyệt diệu, thượng khách của tâm hồn. Ôi ngọt ngào êm dịu, dòng suối mát chảy tuôn! Khi vất vả lao công, Ngài là nơi an nghỉ.
Tiếp tục đọc

Ca tiếp liên (Lễ Phục Sinh) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
Các Ki-tô hữu hãy tiến dâng lời ca ngợi hy lễ Vượt Qua. Chiên con đã cứu chuộc đoàn chiên mẹ : Đức Ki-tô vô tội đã giao hoà tội nhân với Chúa Cha. Sống và chết hai bên song đấu cách diệu kỳ. Tướng lãnh sự sống đã chết đi nhưng vẫn sống mà cai trị. Bà Ma-ri-a hãy nói cho chúng tôi nghe bà đã thấy gì trên quãng đườn đi. Rằng tôi đã thấy mồ Đức Ki-tô Người đang sống và vinh quang của Đấng phục sinh, thấy các thiên thần làm chứng, thấy khăn liệm và y phục Người. Đức Ki-tô là hy vọng của tôi đã phục sinh Người đi trước chư vị tới xứ Ga-li-lê. Chúng tôi đã biết Đức Ki-tô đã sống lại thật từ cõi chết ! Lạy Chúa Vua chiến thắng xin thương xót chúng tôi. Tiếp tục đọc