Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm Linh Mục (07.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
*
1. Mang con tim dòng máu Lạc Hồng. Luôn thông minh đạo đức trong đời sống. Khó nghèo tìm về quê hương, hết lòng vì tình mến thương.

ĐK. Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, anh hùng bất khuất trung kiên. Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, nhiệt tình phục vụ đoàn chiên.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Thánh Valentino Berrio Ochoa Vinh (01.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
Một niềm mơ ước Thánh Va-len-ti-no Be-ri-o Ochoa Giám mục dòng Đa Minh. Đức Cha đã lên đường đi xây dựng tương lai cho Giáo Hội ngày mai. Và Ngài đến Việt Nam đi truyền giáo giữa thời kỳ cấm đạo. Cho dù muôn khó nguy, Ngài tiến bước ra đi, có Chúa nào sợ chi.
Tiếp tục đọc

Hạt giống Đức Tin – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
ĐK. Hạt giống đức tin Chúa gieo vào lòng đất năm xưa. Những chứng nhân anh dũng của Chúa Ki-tô. Chết vì niềm tin, tình yêu như của lễ hiến dâng ban chiều (Chúa hiến dâng trên đồi Can-vê)

1. Như hạt lúa vàng gieo vào lòng đất, thắm tươi xanh sinh hoa kết trái. Để Hội Thánh thu mùa lúa dồi dào. Máu các thánh tử đạo đã gieo mầm đức tin phục sinh.
Tiếp tục đọc

Thánh Phêrô Almato Bình (01.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
Thánh Phê-rô Al-ma-to Bình. Khát vọng trong mình cha nhập dòng Đa Minh. Từ quê hương, Tây Ban Nha cha sang Việt Nam đi truyền giáo. Đến các xứ đạo, cha chẳng ngại gian lao.

Dù biết trong thời kỳ cấm đạo. Thánh Giá tôi tôn thờ, không bao giờ bước qua, dù biết có tai hoạ, máu chảy hay đầu rơi. Tiếng chuông trống vang rồi, lý hình vung gươm chém. Hạnh phúc nơi quê trời. Tiếp tục đọc

Lễ dâng đầu mùa – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
*
ĐK. Đây lễ dâng đầu mùa. Máu các thánh tử đạo Việt Nam trở thành niềm tin phục sinh.

1. Yêu mến quê hương Việt Nam. Tin Chúa Giê-su phục sinh. Hiến cả đời mình để chứng minh Chúa muôn đời hiển vinh.
Tiếp tục đọc

Thánh Emmanuel Lm. Nguyễn Văn Triệu (17.09) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1 Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu giã từ quân ngũ, dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu đẹp lòng Thiên Chúa trong sự vụ linh mục rao giảng Tin Mừng.

ĐK. Con được diễm phúc (Con được diễm phúc) làm chứng cho Ngài. (làm chứng cho Chúa) Con vui mừng tạ ơn Chúa. (con vui mừng) Con vui mừng tạ ơn Ngài (tạ ơn Ngài)
Tiếp tục đọc

Thánh Đaminh Lm. Vũ Đức Trạch (18.09) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Thánh Đa-minh Vũ Đức Trạch chu toàn bổn phận cha xứ, linh hướng cho các chủng sinh. Thánh Đa-minh Vũ Đức Trạch mắc bệnh nan y trong mình nhưng vẫn hăng say nhiệt tình.

ĐK. Là Linh mục như là hạt giống đức tin, cha vẫn đêm ngày nguyện xin giữ đạo trung thành đến hơi thở cuối. Chẳng yếu đuối chối đạo.
Tiếp tục đọc

Thánh Gioan Charles Cornay Tân (20.09) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Thánh Gio-an Char-les Cor-nay Tân linh mục thừa sai Pa-ris. Ngài đã ra đi sang Việt Nam đi truyền giáo giữa thời cấm đạo. Lòng cha không nao, nhiệt thành biết bao. Việc đến sẽ đến cha ra trình diện, quan quân bắt liền, cha vẫn thản nhiên không chút muộn phiền.

ĐK. Đạo dạy người ta làm lành tránh dữ, con cái thảo kính mẹ cha yêu mến ông bà. Tuyên xưng niềm tin bằng bài thánh ca tạm biệt quê nhà, tạm biệt mẹ cha. Tiếng cha còn mãi vang xa khúc khải hoàn ca.
Tiếp tục đọc

Thánh Đaminh Lm. Nguyễn Văn Xuyên* (26.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
Ai ơi (mà) giữ lấy (i i) túi khôn, dẫy tràn tin cậy (i) đầy lòng mến (i) yêu. Gươm đao đe dọa dẫu nhiều, quỷ ma cám dỗ (i i) sớm chiều (i) đe (i) loi. Ai mà thắng được trên đời (i) mai sau hưởng phúc (i) cõi trời (i) cao (i) sang.

1. Thánh Đa-minh Linh mục Nguyễn Văn Xuyên nhiệt thành phục vụ sáng đẹp đời (i) tu. Cha đi nhiều nơi tĩnh tâm, dạy giáo lý. Giúp người nghèo hèn bác ái từ thiện.
Tiếp tục đọc

Thánh Giuse Lm. Đặng Đình Viên (21.08) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Thương người bị oan sai cha đứng ra thú nhận tội thay. Tôi chính là đạo trưởng Đặng Đình Viên. Lính liền bắt trói cha xích xiềng chân tay đánh đấm cha xỉ nhục muôn lời.

ĐK. Thánh Giu-se Đặng Đình Vinh đã nêu cao tinh thần bác ái. Sống yêu thương muôn người, chẳng ham chức tước giàu sang, quyền cao danh giá chẳng màng, không bao giờ tôi bỏ đạo không bao giờ tôi bỏ đạo.
Tiếp tục đọc

Thánh Phêrô Lm. Nguyễn Văn Tự (05.09) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Cha Phê-rô Nguyễn Văn Tự làm phép lạ khi Ngài tử vì đạo. Thật lạ lùng cha được ơn thánh Chúa, cầu xin Ngài đều được Chúa ban ơn.

ĐK. Đối với tôi bị bắt vì đạo Chúa là một hồng ân Chúa ban, bị bắt vì đạo Chúa là một hồng ân Chúa ban.
Tiếp tục đọc

Thánh Đaminh Lm. Nguyễn Văn Xuyên** (26.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
ĐK. Thánh Đa-minh Linh mục Nguyễn Văn Xuyên nhiệt thành chăm chuyên mục vụ bác ái gắn liền. Chia sẻ thường xuyên giúp đời vượt khó từ thiện. Nguyện cầu trang nghiêm cho dù cái chết thản nhiên.

1. Thánh Đa-minh Linh mục Nguyễn Văn Xuyên chịu nhiều đớn đau khi bị tra tấn dã man. Kìm đỏ nung lên kẹp đứt từng miếng thịt da. Nói thẳng với quan dù chết tôi không bỏ đạo.
Tiếp tục đọc

Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh (05.09) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Là một thầy lang sống trong làng nổi tiếng hiền lành. Tận tụy với bệnh nhân thường chữa bệnh người nghèo miễn phí. Công việc tông đồ dệt lời kinh trong vai trùm họ. Nhập dòng Đa-minh rửa tội nhiều người lúc sinh thì.

ĐK. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh chẳng sợ gian phi tố cáo trong thời khó khăn cấm đạo. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh quỳ xuống hôn kính Thánh Giá không tiếc chi cuộc sống tuổi già.
Tiếp tục đọc

Thánh Giacôbê Lm. Đỗ Mai Năm (12.08) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Linh mục Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm, đạo hạnh thánh thiện vẹn toàn, yêu thương những ai cơ hàn. Cha vững lòng tuyên xưng khi bị bắt bớ giam cầm, không chối đạo Gia-tô một niềm tin vững xưng hô.

ĐK. Tôi là đạo trưởng, được sai đi giảng đạo khắp nơi. Dẫu phải đầu rơi lòng tôi luôn tin kính Chúa Trời.
Tiếp tục đọc

Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ (12.08) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Là một lý trưởng trong làng thật đàng hoàng giữ đạo vững vàng là thánh Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ, kinh hạt mỗi tối siêng năng trở thành tín hữu tốt lành.

ĐK. Thánh Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ chấp nhận đầu rơi không màng, nay được vinh phúc trên thiên đàng.
Tiếp tục đọc

Thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích (12.08) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Tình yêu Thiên Chúa thôi thúc thánh An-tôn Nguyễn Tiến Đích siêng lần hạt xem lễ, năng xưng tội rước lễ, giúp người nghèo khó khăn, chữa bệnh tật thuốc thang. Tình yêu Thiên Chúa thôi thúc thánh An-tôn Nguyễn Tiến Đích hiên ngang trước mặt quân quan, chẳng hề sợ hãi đầu rơi, một đời tin yêu Chúa Trời.
Tiếp tục đọc

Thánh Đaminh Lm. Nguyễn Văn Hạnh (01.08) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Thánh Đa-minh Linh mục Nguyễn Văn Hạnh luôn dạy điều lành tránh xa điều dữ. Đạo Chúa Giê-su là đạo tôi tôn thờ. Thánh Giá cứu chuộc đời tôi suy tôn.

ĐK. Không ai được phép chà đạp lên Thánh Giá. Máu chảy đầu rơi cha sẵn sàng nhận lời. Chẳng màng làm quan danh lợi chốn cao sang, chỉ mong ngày mai Chúa thưởng phúc thiên đàng.
Tiếp tục đọc

Thánh Benado Lm. Vũ Văn Duệ (01.08) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Linh mục Be-na-do Vũ Văn Duệ người tù già hy sinh, để luyện ý chí được sống như Chúa Giê-su ngày xưa đã chết khổ hình. Linh mục Be-na-do Vũ Văn Duệ chịu thử thách chẳng oán than, chịu thử thách chẳng than van.

ĐK. Xin được theo gương Chúa, một lòng không phai úa, theo Thánh Giá Chúa Giê-su nên nhân chứng Chúa trong ngục tù dù phải bị chém đầu.
Tiếp tục đọc

Thánh Nữ Ane Lê Thị Thành 2 (12.07) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
ĐK. Ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi quê tôi có bà thánh Lê Thị Thành. Theo gương Đức Ma-ri-a từng bước từng việc nở hoa, hy sinh quên mình cho hạnh phúc gia đình. Bà là viên đá sống động xây nhà Hội Thánh nhiệt thành nâng đỡ nâng đỡ các linh mục, linh mục tu sĩ trong công tác tông đồ.

1. Những lúc gian nan khi bị đánh đập đau đớn. Người vẫn thấy hoa hồng nở tươi. Nhờ siêng năng cầu nguyện Người luôn được Đức Mẹ phù hộ thêm sức mà trung thành can đảm tuyên xưng đức tin cho đến hơi thở sau cùng.
Tiếp tục đọc

Thánh Phêrô Linh Mục Hoàng Khanh (12.07) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Xứ Nghệ của tôi có thánh Phê-rô Hoàng Khanh. Ngài là linh mục nhiệt thành nên thánh. Cha đã nhìn xa, âm thầm nuôi dưỡng ơn gọi, chú tâm đào tạo những nhà lãnh đạo tương lai.

ĐK. Xứ Nghệ vui mừng có thánh Phê-rô Hoàng Khanh. Ngài là linh mục nhiệt thành nên thánh. Phúc vinh tử đạo cha đã tuyên xưng. Tôi làm đạo trưởng là thầy thuốc tình thương.
Tiếp tục đọc