Thánh Micae Hồ Đình Hy-1 (22.05) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
ĐK. Thánh Mi-ca-e Hồ Đình Hy. Chẳng màng lợi danh, niềm tin ông vững vàng. Thánh Mi-ca-e Hồ Đình Hy. Là người công giáo, tôi không bao giờ bỏ đạo.

1. Là quan Thái bộc hưởng nhiều bổng lộc có lần sa ngã đôi phen. Chuộc lại lỗi lầm, ông làm nhiều việc thiện. Cầu xin Thiên Chúa thứ tha tội lỗi mình.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan (26.05) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Được ơn Chúa gọi. Cha Gio-an Đoàn Trinh Hoan đã dâng mình cho Chúa. Phục vụ đắc lực trong trách vụ linh mục. Cha đi coi xứ.

ĐK. Dưới bóng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo. Cha Gio-an Đoàn Trinh Hoan đi theo con đường khổ giá. Noi gương Chúa Ky-tô. Lời Thánh Phao-lô. Tuân hành ý Chúa ban cho.
Tiếp tục đọc

Thánh Mátthêu Nguyễn Văn Phượng (26.05) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng hành nghề lang y. Giúp người đau ốm. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng. Ông trùm họ đạo siêng năng, xức dầu, mang của ăn đàng.

ĐK. Chuyện phải chết vì đạo tôi sẵn sàng. Tôi không chối đạo vì tôi là người công giáo. Sống đức tin sống chứng nhân dù chết tôi luôn sẵn sàng.
Tiếp tục đọc

Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh (28.05) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Thánh Phao-lô Trần Văn Hạnh xưa có lần là một tay ngang tàng. Tính khí chàng thật hùng dũng hiên ngang, giao du người lường gạt, không trong sáng.

ĐK. Thánh Phao-lô Trần Văn Hạnh. Tin Mừng luôn bừng cháy trong anh. Tôi là Ki-tô hữu. Tôi không bao giờ chối đạo, bỏ đạo.
Tiếp tục đọc

Thánh Micae Hồ Đình Hy (22.05) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Có quan Thái Bộc Thánh Mi-ca-e Hồ Đình Hy là bậc tôi trung. Nguyện đi theo Chúa đến cùng. (Ố tang tình tang). Là quan liêm chính, giúp người tận tình. Ồng có uy tín, được triều đình ban thưởng (Ố tang tình tang. Ố tang ố tang tình tang).

2. Thánh nhân vững lòng. Thánh Mi-ca-e Hồ Đình Hy một niềm tin yêu. Cậy trông nơi Chúa sớm chiều (Ố tang tình tang). Một khi có lỗi, quyết tâm sửa sai. Ông đã cố gắng làm điều thiện hối lỗi. (Ố tang tình tang. Ố tang ố tang tình tang).
Tiếp tục đọc

Thánh Giuse Hiển – Linh mục (09.05) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Dù ở trong tù vẫn suy tôn Thánh Giá. Thánh Giu-se Hiển một đời cha sống thánh thiện, có tài hoán cải nhủ khuyên, hãm mình chuyên chăm kinh nguyện.

ĐK. Cùng sự thương khó của Chúa Giê-su, vững tin ở nơi ngục tù, vẫn chối từ đạp lên Thánh Giá. Không lời rên la, mang gông cùm nặng trên thân cha. Tiến ra pháp trường (Tiến ra pháp trường) một nhát chém, Vinh quang triều thiên tử đạo.
Tiếp tục đọc

Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm-1 (11.05) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Sông nước miền Nam đẩy đưa Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm là một thương gia buôn bán. Có lần sa ngã, phạm lỗi yêu đương trái ngang. Ông đã sẵn sàng sửa lỗi, sống đạo đức hơn.

ĐK. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm nhiệt thành phục vụ việc đạo. Ông nhận trách nhiệm được trao đưa nhà truyền giáo giảng đạo. Vào thời cấm đạo ông bị bắt phải bỏ đạo. Trung kiên giữ đạo nên ông bị án xử trảm chém đầu.
Tiếp tục đọc

Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm-2 (11.05) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
ĐK. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm gương sống ông thật tốt lành. Ông luôn nhiệt thành tận tâm bao việc Hội Thánh. Sống đời hiên ngang, đức tin ông luôn vững vàng. Thánh giá soi đàng, dù chết ông luôn sẵn sàng.

1. Sống chan hoà, luôn yêu thương mọi người. Khi biết mình có lỗi sửa sai. Chu toàn bổn phận, ân cần đỡ đần. Dù rằng biết mình sẽ phải thiệt thân.
Tiếp tục đọc

Thánh Augustino Schoeffler Đông (Linh mục) (01.05) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Xa nơi phố thị kinh đô Pa-ris, lên đường tìm đến Việt Nam. Vượt bao gian nan, bao lầm than lênh đênh trên biển. Sóng gió chập chùng lòng cha không hề nao núng, một lòng son sắt thủy chung.

ĐK. Trung thành đi theo Chúa, không chống lại nhà vua, đạo Chúa tôi thờ, niềm tin không bến bờ. Tôi giảng đạo Gia Tô, không bước qua Thập Giá, đời tôi không khiếp sợ lệnh vua chém đầu tôi. Thánh Au-gus-ti-no Schoe-ffler Đông, ngày nay vinh phúc Thiên đình.
Tiếp tục đọc

Thánh Giuse Nguyễn Duy Tuân (Linh mục) (29.04) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Ơn gọi theo Chúa. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Tuân lòng thành hân hoan theo Chúa, và dọn mình thụ phong linh mục.

ĐK. Cuộc bách hại thật là tàn khốc. Cha bị bắt, bị tống giam vào tù. Bao lời dụ dỗ cha. Bước qua Thánh Giá hay đi xử trảm? Cha chọn bị chém đầu.
Tiếp tục đọc

Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu (28.04) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Thầy giảng Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu được sai đi giúp các Linh mục, dạy giáo lý khuyên bảo giáo dân lãnh nhận bí tích Thánh Thể, xức dầu. Thầy giảng Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu luôn có lòng đạo đức siêng năng, luôn chu toàn bổn phận trách nhiệm.

ĐK. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu lòng trung kiên giữ đạo chẳng phai. Bị trảm quyết chẳng chi van nài. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu như của lễ dâng Chúa tình yêu. Một khúc ca yêu mến thật nhiều. Tiếp tục đọc

Thánh Gioan Baotixita Đinh Văn Thanh (28.04) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Dù rằng biết Chúa muộn màng, tuổi đời đã lên mười tám. Thầy được chịu phép Thánh tẩy. Chứng nhận là con Chúa Trời.

ĐK. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Đinh Văn Thanh. Thầy giảng luôn luôn trung thành. Không chịu chà đạp Thánh Giá. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Đinh Văn Thanh. Thầy giảng luôn hát bài ca Te-de-um nơi pháp trường khi bị đem ra chém đầu.
Tiếp tục đọc

Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan (28.04) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Trong trách vụ Linh mục Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan đạo đức siêng năng làm việc, chu toàn bổn phận người cha. Chăm sóc đoàn chiên mình, vui tươi ân cần trực tính. Luôn hòa nhã yêu thương, giúp người nghèo khó đau thương.

ĐK. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan vững niềm tin giữa các quan, giữ đạo Thánh Chúa đã ban. Trước mặt quan án ngợi khen Thiên Chúa đất trời, chẳng sợ gươm chém đầu rơi, vì được vinh phúc Nước Trời.
Tiếp tục đọc

Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển (04.07) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Thầy giảng Giu-se Nguyễn Đình Uyển trợ lý đắc lực Đức Cha He-na-res Minh, trung thành giữ đạo thánh Chúa, tuyên xưng niềm tin của mình, chẳng sợ hy sinh.

ĐK. Chiến sĩ anh hùng vững một lòng không bước qua Thánh Giá. Ngày nay khải hoàn, đội triều thiên vinh phúc hoan ca.
Tiếp tục đọc

Thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Chấp nhận nhục hình, chịu mọi hy sinh vì Danh Chúa Ki-tô. Thánh An-rê Nguyễn Mạnh Tường vượt thắng mọi gian nan phi thường.

ĐK. Niềm tin soi đường Thánh An-rê Nguyễn Mạnh Tường là một tấm gương. Như viên kim cương ở giữa đời thường sáng lên như vầng thái dương.
Tiếp tục đọc

Thánh Đaminh Vũ Đình Tước (02.04) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Như một của lễ dâng trên bàn thờ. Cha Thánh Đa-minh Vũ Đình Tước luôn tiếp bước rao giảng Tin mừng giữa muôn người trở nên nhân chứng sống cho tình yêu, chết cho tình yêu.

ĐK. Cuộc tử nạn của Cha Thánh Tước như của lễ minh chứng tình yêu, được dâng lên như lễ ban chiều. Đoàn con tiếp bước theo gương Cha Thánh Vũ Đình Tước.
Tiếp tục đọc

Thánh Mátthêu Alonso Liciniana Đậu (22.01) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Tiếng Chúa kêu mời Thánh Mát-thêu A-lon-so Li-ci-ni-a-na Đậu, tuổi xuân dâng hiến trong nơi tu viện đã rèn luyện Ngài trở thành linh mục. Ngài đi truyền giáo sang Việt Nam nhận nơi này là quê hương thứ hai.

ĐK. Vượt qua bao sóng gió, Ngài luôn đi đâu đó giữa cuộc đời cấm đạo tại quê ta. Quân quan phát hiện ra, họ bắt trrois cha, rồi họ đánh đập cha. Bản án được thảo ra, dụ dỗ và đe dọa nếu cha muốn được tha. Đức tin không lìa xa, chẳng bước qua Thánh Giá. Xử trảm chém đầu cha.
Tiếp tục đọc

Thánh Tôma Khuông (Linh mục) 30.01 – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Chúa. Thánh Tô-ma Khuông theo lý tưởng làm linh mục. Tích cực cổ động nhiều giáo dân vào dòng Đa minh. Siêng năng cầu nguyện, việc truyền giáo ngày sâu rộng hơn.

ĐK. Thánh Tô-ma Khuông đã bị tử hình chém đầu. Là một linh mục mà chối đạo thật không xứng đáng là một linh mục.
Tiếp tục đọc

Thánh Phêrô Vũ Văn Truật (18.12) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Một tấm lòng vàng theo Chúa đức tin vững vàng là Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật chiến sĩ đức tin tuổi trẻ. Đòn roi tra tấn nhiều lần, thành nên chứng nhân lãnh nhận án tử hình.

ĐK. Dù có phải chết không bao giờ bước qua hình ảnh Chúa tôi. Dù có phải chết không bao giờ bước qua hình ảnh Chúa tôi.
Tiếp tục đọc

Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ (18.12) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
ĐK. Giữa thời cấm đạo gắt gao. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ một lòng tin yêu vững chí, gươm giáo, roi đòn sợ chi, đầu rơi, gian nguy xá gì.

1. Ngục tù tăm tối hiểm nguy, gán cho tội thật vô lý, theo đạo Gia-tô ích gì? Dù chết cũng không hãi gì.
Tiếp tục đọc