Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang (06.12) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Trung thành theo Chúa Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang một niềm tin Chúa vững vàng. Khi vua ban sắc chỉ phân ráp người công giáo và toàn giáo hội sống lưu đày ở khắp mọi nơi.

ĐK. Tín thác đường đời trong tay Chúa. Thầy Giu-se theo phò Đức Cha Liêm (Đức Cha Her-mo-sil-la) Phúc tử đạo vì theo đạo công giáo, bị chém đầu tại pháp trường Bảy Mẫu.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Thánh Simon Phan Đức Hòa (12.12) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Trong làng Nhu Lý, có Thánh Si-mon Phan Đức Hòa. Ông trùm họ đạo, thầy thuốc lương y. Chữa bệnh giúp người già yếu khó khăn, neo đơn.

ĐK. Chiếu chỉ cấm đạo, ông làm nhà cho các thừa sai ẩn trốn. Ông bị giam cầm, bị tra tấn hành hình dã man. Lòng ông vững vàng đức tin ông tin mến xin vâng. Ngày nay huy hoàng cầm cành lá vạn tuế khải hoàn.
Tiếp tục đọc

Thánh Phanxicô Xaviê Linh Mục (03.12) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh.
*
ĐK. Rao giảng Tin Mừng (Một thánh nhân lẫy lừng) là Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, Đến khắp mọi miền (Vì tình yêu Chúa Cứu Thế) và vì tình yêu các linh hồn.

1. Ý Chúa nhiệm mầu tình yêu cao sâu, nào ai hiểu thấu? Đến khắp mọi miền, rao giảng Tin Mừng dẫu khó khăn không ngừng.
Tiếp tục đọc

Thánh Phêrô Lm. Vũ Đăng Khoa (24.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Theo Chúa đến cùng thành chiến sĩ anh hùng, có cha Phê-rô Vũ Đăng Khoa. Công việc giáo xứ. Dù lo mọi thứ, cha luôn nhiệt thành trong mọi công vụ. Luôn sống vui tươi quảng đại nhân từ.

ĐK. Thánh Phê-rô Vũ Đăng Khoa vững vàng trước nơi công đường. Tôi là đạo trưởng, giảng đạo Thiên Chúa. Xin quan đừng ép buộc tôi, tôi không bao giờ chối đạo. Cam chịu khổ hình dù phải hy sinh.
Tiếp tục đọc

Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm (Linh mục) (24.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm cuộc đời thánh thiện, nghèo khó tốt lành chuyên chăm. Cha luôn cầu nguyện, lời Chúa cha vẫn loan truyền. Đào tạo huấn luyện dù tuổi cao niên.

ĐK. Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm. Thà chết một lần chứ bước qua Thánh Giá là không. Trăm ngàn lần cương quyết là không.
Tiếp tục đọc

Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh (6.04) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
Đi vào rừng sâu, dâng lời khấn cầu, sang miền Ai Lao theo đoàn truyền giáo, mở mang nước Chúa muôn muôn nơi, lòng luôn hăng hái hy sinh mới, với bao thăng trầm.

Trong một niềm tin, xây dựng giáo hội, đưa người lạc bước, đi về cùng Chúa, niềm tin Thánh giá luôn nêu cao, chịu nhiều cay đắng trong thân xác, giúp người đói nghèo.
Tiếp tục đọc

Ca mừng Thánh Cecilia – Phong Trần.

Các Thánh
Thể hiện: Vũ Phong Vũ (Tải về)
*
ĐK. Xin dâng lên muôn muôn ngàn lời ca mừng Thánh Cecilia một đời trinh khiết hiền hòa
Xin dâng lên muôn ngàn đóa hoa tâm tình thiết tha. Cùng ca khen Thánh Nữ Cecilia.

1. Nguyện Thánh Cecilia đồng trinh tử đạo. Xin cầu cùng Chúa cho đoàn con biết sống khát khao. Cầu nguyện hy sinh can trường trung kiên nhiệt thành theo Chúa Ki-tô nguyện nên chứng nhân Nước Trời. Tiếp tục đọc

Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Hồng Việt.

Thể hiện: An Lê (Tải về)

1. Máu đào Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đã đổ ra làm chứng cho đức tin. Sống can trường theo Chúa quyết chẳng ngơi. Dù đầu rơi niềm tin son sắt không sờn.

ĐK. Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong hân hoan, vai mang lúa vàng miện vang khúc hoan ca. Dâng lên muôn cung đàn kính mừng Các Thánh Việt Nam, vinh phúc trên trời nguyện cầu cho đoàn con. Tiếp tục đọc

Thánh Stêphanô Théodore Cuénot Thể (14.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Những giọt phù sa bồi đắp ruộng đồng quê ta. Thánh Stê-pha-no The-o-dore, Cu-e-not Thể. Như hạt lúa mì gieo xuống đất sinh hoa kết quả. Giáo phận Đàng Trong có đức cha hạnh phúc muôn nhà.

ĐK. Mừng Thánh Stê-pha-no The-o-dore, Cu-e-not Thể, giáo dục đức tin mở mang truyền rao lời Chúa. Mừng Thánh Stê-pha-no The-o-dore, Cu-e-not Thể. Nay cha hiển vinh sáng láng trên thiên đình.
Tiếp tục đọc

Thánh Phanxico Xavier Nguyễn Cần (14.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Ca khen gương thánh nhân thật quyết tâm, chẳng hề chối đạo bước đạp Thánh Giá. Lòng luôn sống chân thật tin tưởng vào Chúa quyền năng.

ĐK. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-er Nguyễn Cần ngục tù tra tấn dã man, chẳng lời ca thán oán than. Xin được nên nhân chứng phút giây sau cùng thành chiến sĩ đức tin trung kiên anh hùng.
Tiếp tục đọc

Thánh Phê-rô Borie Cao (Giám mục) (24.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
Thánh Phê-rô Bo-rie Cao. Giám mục Hội Thừa Sai Pa-ris. Ngài đã ra đi sang Việt Nam đi truyền giáo. Thánh Phê-rô Bo-rie Cao. Sứ vụ Chúa trao. Vượt qua giông bão.

Ngài đến khắp miền xa xôi hoà nhập với tình người, từ phong tục địa phương trong tình yêu thương, mến thương. Tiếp tục đọc

Các Thánh Tử Đạo – Bùi Ninh.

Nhập Lễ.
ĐK. Nào cùng hoan chúc các Thánh Tử Đạo anh hùng. Nào cùng nhau cất tiếng hát khải hoàn lừng vang. Vinh hoa không màng gian nguy không hàng hiển hách chiến thắng vẻ vang. Huân công rỡ ràng nay trên Thiên Đàng hưởng phúc Chúa dư ban tràn (mãi mãi chứa chan). Tiếp tục đọc

Thánh Martino Lm. Tạ Đức Thịnh (08.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Theo tiếng gọi của Chúa Giê-su. Thánh Mar-ti-no Tạ Đức Thịnh dâng mình sống trọn đời tu, làm linh mục phục vụ giáo xứ. Thánh Mar-ti-no Tạ Đình Thịnh trong gian lao một lòng giữ đạo, dù đầu rơi xin mãi giữ lời.

ĐK. Gương trung kiên một đời giữ trọn dù đầu rơi trên thân xác héo hon. Thánh Mar-ti-no Tạ Đức Thịnh nay hiển vinh trên chốn thiên đình.
Tiếp tục đọc

Thánh Jacinto Castaneda Gia (07.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
Thánh Jac-in-to Cas-ta-ne-da Gia từ Tây Ban Nha. Chẳng ngại đường xa Ngài đến Việt Nam nhiệt thành đi truyền giáo. Đến nhiều xứ đạo trong thời kỳ gắt gao. Lệnh vua cấm đạo không được truyền giáo.

Không ngại gian khó. Không sợ gian khổ. Đạo Chúa Ki-tô mở mang đây đó. Ngục thất gian lao vì tội giảng đạo. Cha đã hy sinh bị trảm quyết tử hình. Tiếp tục đọc

Thánh Giuse Lm. Nguyễn Đình Nghi (08.11) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
*
1. Theo tiếng Chúa gọi lòng hăng say lên đường truyền giáo. Sẵn sàng ra đi dù khó khăn gian khổ lo gì. Đường làng Việt Nam luỹ tre xanh in dấu người xưa. Nắng mưa bao ngày còn khắc ghi cha Nguyễn Đình Nghi.

ĐK. Thánh Giu-se Nguyễn Đình Nghi siêng năng kinh lễ cầu nguyện. Yêu thương an ủi nhủ khuyên những ai lầm đường lạc hướng. Thánh Giu-se Nguyễn Đình Nghi niềm tin cha luôn tín trung, theo Chúa đến phút sau cùng, gương thánh nhân anh hùng.
Tiếp tục đọc

Hợp cùng chư Thánh *– Bùi Ninh.

Nhập Lễ – Lễ Các Thánh Nam Nữ (01.11)

Thể hiện: Thanh Tâm – Minh Tâm (Tải về)
*
ĐK. (Mừng vui lên) hỡi nhân trần, các Thiên thần hợp cùng chư Thánh. (Nào đồng thanh) với tâm thành hát muôn lời ngợi ca Thiên Chúa. Ngợi mừng Chúa uy linh, phụng thờ Chúa thiên binh, đã thương ban phúc lộc trường sinh, cho hàng thần Thánh hiển vinh (giúp chúng sinh).

1. Kính thánh Tông đồ xứng nên nền Hội Thánh thành đô, tiếp nối cơ đồ đi rao truyền tình thương Thiên Chúa. Xưa gian nguy giông tố bão bùng, luôn kiên trung tin mến đến cùng, nay cao sang vinh sáng Chúa cho vẻ vang. Tiếp tục đọc

Từ đau khổ lớn lao mà đến (Mt. 5) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh.
*
ĐK. Một đoàn người đông đảo. Tay cầm nhành thiên tuế chiến thắng. Thuộc mọi chi tộc, và mọi thứ tiếng, mặc áo trắng tinh, họ từ đau khổ lớn lao mà đến.

1. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Nước Trời là của họ. Ai người nghèo khó Chúa ban ơn sủng thêm cho.
Tiếp tục đọc

Lễ Các Thánh Nam Nữ 01.11 (Tv. 23) – Vũ Đình Ân.

ĐK. Lạy Chúa đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài.

1 Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. Nền trái đất Người dựng trên biển cả. Đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
Tiếp tục đọc

Thánh Simon & Thánh Giuđa Tông Đồ 28-10 (Tv. 18) – Bùi Ninh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Không trung loan báo kỳ công của Người. Ngày này nhắc nhở cho ngày tới. Đêm nay truyền lời cho đêm kia.

ĐK. Tiếng những công trình Chúa vang xa khắp cùng trái đất. Dù không nghe thấy lời mà vang khắp nơi hoàn cầu. Tiếp tục đọc