Lễ Các Linh Hồn III (Tv. 26) *– Hoàng Viết Hùng.

Chúa là ánh sáng và là Đấng Cứu Độ con.

1. Chúa là ánh sáng là Đấng Cứu Độ con, con sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời con, con còn sợ ai?
Tiếp tục đọc

Advertisement

Lễ Các Linh Hồn II (Tv. 24) *– Hoàng Viết Hùng.

Lạy Chúa, con vươn linh hồn con lên, con vươn linh hồn con lên tới Chúa.

1. Xin Chúa hãy nhớ lại lòng Chúa khoan nhân, lòng từ bi muôn đời hằng có. Xin hãy xót thương con Ngài ơi, lòng nhân ái bao la muôn đời.
Tiếp tục đọc

Lễ Các Linh Hồn I (Tv. 22) *– Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

1. Người đã dẫn đưa tôi trên đồng xanh để tôi an nghỉ. Nơi con suối mát ngọt, tâm hồn tôi Ngài lo bồi dưỡng.
Tiếp tục đọc

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (Lễ nhì) (Tv. 24) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, con nâng hồn lên tới Chúa, vươn linh hồn lên tới Ngài.

1. Xin đừng quên đi ân tình Chúa đã thương ban. Cõi lòng từ bi hằng có từ trước muôn đời. Xin đừng để tâm bao phen con phạm đến Chúa. Nhưng hãy rộng thương vì Chúa là Đấng rất từ bi. Tiếp tục đọc

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (Lễ nhất) (Tv. 22) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Con được Chúa chăn dắt dưỡng nuôi, đâu nào con thiếu thốn điều chi.

1. Có Chúa chăn dắt tôi, tôi còn thiếu thốn điều chi. Trên đồng cỏ xanh rì, Ngài thả tôi an bình nghỉ ngơi. Bên suối mát nước ngọt sạch trong, thỏa lòng tôi tháng  ngày đợi mong. Linh hồn tôi, Ngài dưỡng no đầy. Tiếp tục đọc

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (Lễ ba) (Tv. 26) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi. Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi.

1. Vì Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ chi ai? Vì Chúa luôn cứu giúp, luôn hỗ trợ cho tôi, tôi còn lắng lo gì? Tiếp tục đọc