Mẹ đến La Vang – Mi Trầm.

Đức Mẹ La Vang. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 2021)

Thể hiện: Tốp ca.
*
1. Mẹ đến La Vang ủi an bao người lầm than. Đây vua quan ra lệnh cấm đạo, dân Trí Bưu, Thạch Hãn chạy trốn. Chính nơi nầy rừng thiêng nước độc nơi thú dữ ngày đêm thét gầm. Chính nơi nầy Mẹ thương đến đây an ủi những người khổ sầu.

ĐK. Mẹ La Vang xin Mẹ rộng thương Mẹ phù hộ các giáo hữu. Mẹ La Vang xin Mẹ rộng thương Mẹ phù hộ các giáo hữu.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Lạy Mẹ La Vang – Mi Trầm.

Đức Mẹ La Vang. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 2021)

Thể hiện: Nhóm Thánh Ca Vy Vy.
*
ĐK. Lạy Mẹ La Vang xin thương đến dân Việt Nam, cho hồn và xác khang an, cho một cuộc sống bình an. Lạy Mẹ La Vang đoàn con đến đây xin Mẹ, cầu Chúa ban muôn hồng ân, bây giờ và mãi về sau.

1. Xưa kia cuộc sống bất an, vì người bị người giáng họa. Nhưng nay cuộc sống bất an, vì dịch bệnh tàn phá. Xin Mẹ thương cầu Chúa dẹp tan. Xin Mẹ thương cầu Chúa dẹp tan.
Tiếp tục đọc

Lạy Đức Mẹ La Vang – Mi Trầm.

Đức Mẹ La Vang. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 2021)

Thể hiện: Kim Khánh & Anh Nguyên.
*
ĐK. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin Chúa ban muôn vàn. Ơn nhiệm lạ cả sáng, để ủi an con người.

1. Xưa Mẹ đã hứa với bao người, hái lá nấu rồi uống khi đau. Ơn lành Chúa chúc phúc cho người, sẽ lành bệnh theo như ý nguyện.
Tiếp tục đọc

Chúng con đến đây – Mi Trầm.

Đức Mẹ La Vang. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 2021)

Thể hiện: Tốp ca.
*
ĐK. Chúng con đến đây chào Mẹ, Mẹ là Nữ Vương chúng con. Chúng con đến đây hát mừng, mừng Mẹ hay thương chúng con. Ngày xưa Mẹ đã đến đây, bên Mẹ hai Thiên Thần chầu, tay Mẹ bồng Chúa Giê-su. Ngày xưa Mẹ đã đến đây, bên Mẹ hai Thiên Thần chầu, tay Mẹ bồng Chúa Giê-su.

1. Mẹ nói với dân lời này, đau khổ chúng con vui nhận, Chúa thương ban phúc về sau. Mẹ hứa với dân điều này, cành lá ở vùng quanh đây, nào hãy hái lá nấu uống, bệnh tật sẽ mau được lành.
Tiếp tục đọc

Mẹ La Vang xưa – Mi Trầm.

Đức Mẹ La Vang. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 2021)

Thể hiện: Thái Hòa & Anh Nguyên.
*
ĐK. Mẹ La Vang xưa Mẹ thương dân Việt Nam. Mẹ đã đến La Vang ủi an những người lầm than. Sống khốn khổ giữa nơi núi rừng. Mẹ chở che đoàn con Mẹ nơi khốn cùng.

1. Bao con dân xứ đạo đành rời Tổ tiên. Tìm tới nơi nước độc cọp beo linh thiêng. Vì niềm tin vào Chúa, niềm tin vào Mẹ. Đời khốn khó bao nhiêu đoàn con chẳng nề.
Tiếp tục đọc

Mẹ La Vang, Mẹ hiện ra – Mi Trầm.

Đức Mẹ La Vang. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 2021)

Thể hiện: Anh Nguyên.
*
1. Mẹ La Vang, Mẹ hiện ra và Mẹ đã hứa: Ai đến đây nguyện cầu nơi này, lá cành cây nấu uống hằng ngày, Mẹ cầu Chúa rộng thương, bệnh tật sẽ được lành.

ĐK. Hãy vững tin lời Mẹ đã hứa, hãy đến đây nguyện cầu cùng Chúa, Chúa toàn năng Ngài sẽ nhận lời. Hãy vững tin lời Mẹ đã hứa, hãy đến đây nguyện cầu cùng Chúa, Chúa toàn năng, Ngài sẽ nhận lời.
Tiếp tục đọc