Ngước mắt trông lên cao – Đỗ Vy Hạ.

Thể hiện: Song ca Nam  (Download)

ĐK.
Ngước mắt trông lên cao, con mong chờ Đấng Thiên Sai, đầy quyền năng oai phong Ngài sẽ đến cứu rỗi nhân loại. Ngước mắt trông lên cao, con mong chờ Đấng Cứu Tinh, từ ngàn mây uy linh Ngài ngự xuống đem tin an bình.
1.
Lạy Chúa, đây cung lòng yêu mến, con xin Ngài hãy đến ban muôn thánh ân tràn đầy. Lạy Chúa, thân con rày chới với mê say đời tội lỗi. Xin mau giúp con thoát bùn nhơ. Tiếp tục đọc