Tình yêu Thánh Gia Thất – Lm. Fa Thăng.

Thể hiện: Diệu Hiền & Tiến Thành  (Download)

1.
Tình yêu Thiên Chúa ôi cao sang diệu huyền, Ngài đã mạc khải tình yêu đó nơi gia đình thánh xưa. Ôi tình yêu Chúa nhiệm mầu biết bao. Con nguyện quyết sống theo gương gia đình thánh xưa. Thánh gia xưa mỗi người hy sinh thân mình. Tình yêu hiến thánh sống vì người yêu. Mẹ Maria khiêm nhường để sống xin vâng. Giuse vâng lời âm thầm làm theo ý Chúa. Giêsu hiến thân quên mình cứu độ muôn dân.
Đk.
Thánh gia thất vui sống trong tình hiệp nhất. Thánh gia thất vui sống trong tình bác ái. Thánh gia thất luôn sống trong tình yêu Chúa. Thánh gia thất luôn sống thương mến mọi người. Tiếp tục đọc

Advertisement