– Album: Chung đôi chung đường – Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Chủ đê: Hôn Phối

Khi hoa nở miền Cana – Phanxicô (Tải về)

Chung đôi chung đường – Quang Trịnh (Tải về) Tiếp tục đọc

Advertisement