Chúa thương chọn con – Hoàng Kim Tốt.

Tận hiến
Thể hiện: Gia Ân (Tải về)
*
Từ xa xưa ấy Chúa đã biết con biết con tận tường. Rồi hôm nao đây, Chúa đã thương con cho con cuộc sống. Lần qua năm tháng Chúa mời gọi con vào nhà Chúa. Và ngày hôm nay Chúa dắt đưa con lên bàn thờ.
.
ĐK.
Chúa, Chúa yêu con Chúa yêu con, yêu con thật nhiều. Thương gọi chọn con lên chức Linh mục của Chúa. Con, con theo Chúa, xin theo Chúa, xin theo Chúa mãi. Quyết sống Phúc Âm sống chứng nhân trung trinh vẹn toàn. Tiếp tục đọc

Advertisement

Chiếc áo chùng thâm – Hoàng Kim Tốt.

Tận hiến
Thể hiện: Việt Tuấn (Tải về)
*
Chúa ơi! Chiếc áo chùng thâm, sẽ như áo giáp âm thầm đỡ nâng. Đời con, đời con đã quyết hiến dâng, đã dâng dâng chỉ một lần mà thôi.
.
ĐK.
Dù đời con đây gió mưa vùi. Đường tình mai đây đắng cay ngọt bùi. Lời thề hôm nay, hỡi Chúa ơi! Một đời không phai, hỡi Chúa ơi! Tiếp tục đọc

Tiệc thánh giữa đời – Hoàng Kim Tốt & Hoa Ngâu.

Ca nguyện – Hiệp lễ
Thể hiện: Ngọc Mai (Tải về)
*
Chúa vẫn chờ con lặng lẽ nơi nhà chầu. Chúa vẫn đợi con nỗi buồn bên bàn tiệc thánh. Chuyện tình Can-vê, Máu Hồng Giao Ước trời xanh. Lễ dâng đền tội, Chiên Hiến tế mối tình thâm sâu.
.
ĐK.
Ôi! Lễ dâng tuyệt vời tình Chúa quá huyền siêu. Tự nguyện hy sinh chuộc tội nhân sinh, Thịt Máu Ngài ban sự sống sức mạnh Thần Linh. Ôi! Xiết bao nhiệm mầu Bàn Tiệc Thánh Tình Yêu. Dào dạt thương yêu, tình Ngài cao siêu, luôn mong chờ được cõi lòng đáp lại Tình Yêu. Tiếp tục đọc