– Album: Chút tình bên máng cỏ – Nhóm Lửa Hồng.

ChutTinhBenMangCo-HPVol.jpg

Bình an Mùa Giáng Sinh – Võ Văn Thức + Đông Nghi (Tải về)

Đêm tình yêu nên lời – Lê Việt Dũng + Phan Đình Tùng (Tải về) Tiếp tục đọc

Advertisement