Mỗi ngày thức dậy – Huy Hoàng.

Chủ đề: Ca nguyện – Hiệp lễ
Thể hiện: Gia Ân (Tải về)
*
Mỗi ngày thức dậy con đón nhận thêm một ngày mới. Và có thể là một ngày cuối trong cuộc đời con. Là ngày hồng ân để con thu xếp chuyện đời. Vì mai có thể con sẽ mãi từ giã cõi đời.

ĐK.
Xin Chúa giúp con biết quý trọng thời gian Chúa ban. Chu toàn sứ mạng Chúa đã trao cho con mỗi ngày. Vì đời của con không mãi luôn ở nơi trần thế. Nhưng là quê trời được bên Chúa hạnh phúc đời đời. Tiếp tục đọc

Xin cho con yêu Chúa – Huy Hoàng.

Chủ đề: Ca nguyện – Hiệp lễ
Thể hiện: Diệu Hiền (Tải về)
*
ĐK.
Con van xin cùng Ngài lạy Chúa là Chúa của con. Xin ban ơn hộ phù cho muôn dân được nhận biết Ngài. Để sự đời trần gian dù đường đi ngàn vạn nguy khó. Lòng vẫn tràn tin yêu vì biết Chúa thương con thật nhiều.

Xin cho con yêu Chúa để con biết yêu thương mọi người. Xin cho con yêu Chúa để con biết thân phận của con. Biết Chúa rất từ nhân để con sống một đời phó thác. Biết thân phận yếu hèn để cảm thông với lỗi lầm anh em. Tiếp tục đọc

Cảm tạ Cha – Huy Hoàng

Chủ đề: Ca nguyện – Hiệp lễ
Thể hiện: Xuân Trường
*
Hãy nhìn hoa đồng nội sớm nở tối tàn, nhưng Cha ngự trên trời còn mang cho màu áo thắm xinh. Chim trời và muông thú không gặt cũng không gieo nhưng Cha ngự trên trời vẫn lo nuôi dưỡng ngày đêm.

Cảm tạ Cha đã thương tạo tác muôn loài. Cảm tạ Cha yêu thương dựng nên con người. Dù con người bội ơn, dù con người bất trung. Tình của Cha mãi luôn năm tháng giữ gìn. Tựa lòng Cha con say ngủ giấc êm đềm. Tình Cha là đại dương thương mến con trọn đời. Tiếp tục đọc