– Album: Dâng hoa kính Đức Mẹ – Lm. Quang Lâm 25.

*

Dâng Mẹ ngàn hoa – Đinh Công Huỳnh

Dâng Mẹ hoa năm sắc – Thiên Uyên Tiếp tục đọc

Advertisement

Tiến Mẹ hoa nến hương 2 – Ngọc Linh.

Thể hiện: Lm. Quang Lâm (Tải về)
Chủ đề: Dâng hoa Đức Mẹ
*
Một đóa hoa lòng, dâng Mẹ một đóa hoa lòng tỏa hương thơm ngát, tỏa hương thơm ngát trước tòa Mẹ rất thánh. Hoa trên đồng hương thơm bay xa, xin cho tình con như mưa sa. Hoa trên đồng hương thơm bay xa, xin cho tình con luôn thiết tha.
Ôi Maria Mẹ ơi Mẹ ơi! Xin dâng lên Mẹ ngàn hoa tươi xinh. Ôi Maria Mẹ ơi Mẹ ơi! Xin dâng lên Mẹ tấm lòng con đây (2) Tiếp tục đọc

Sắc hoa dâng Mẹ – Hương Đan.

Thể hiện: Lm. Quang Lâm
Chủ đề: Dâng hoa Đức Mẹ
*
ĐK.
Tháng Mẹ về ngàn hoa rực rỡ. Nâng phím đàn thánh thót lời ca. Muôn tấm lòng ước nguyện thiết tha. Kính dâng Mẹ bao là mến yêu.

Đây hoa vàng con xin dâng kính, như đời Mẹ diễm phúc cao sang. Trên đài cao rực rỡ huy hoàng, cho nhân trần niềm tin tươi thắm. Xin dâng Mẹ hoa thơm trinh trắng, như đời Mẹ hằng vẫn trinh nguyên. Không bợn nhơ chẳng vướng tội truyền, Con Lòng Mẹ tràn muôn phúc ân. Tiếp tục đọc

Hoa Mân Côi dâng Mẹ – Đinh Công Huỳnh

Thể hiện: Lm. Quang Lâm
Chủ đề: Dâng hoa Đức Mẹ
*
Mẹ ơi! Đây chuỗi Mân Côi dâng Mẹ cùng những hy sinh đêm ngày. Này là lời kinh hòa một niềm tin dâng Mẹ nhân ái. Mẹ ơi! Con đến dâng Mẹ hiền năm tháng long đong muộn phiền. Theo từng lời kinh gói trọn thành kính dâng Mẹ hiển vinh.

ĐK.
Này tràng Mân Côi con xin dâng Mẹ cùng những hy sinh. Nguyện Mẹ hiển vinh thương đón nhận lòng con thành kính. Mẹ, Mẹ ơi! Con xin dâng Mẹ trọn tình yêu mến. Tự tình con thơ luôn yêu Mẹ bằng cả niềm tin. Tiếp tục đọc

Con hái hoa dâng Mẹ – Đinh Công Huỳnh.

Thể hiện: Lm. Quang Lâm
Chủ đề: Dâng hoa Đức Mẹ
*
Con hái hoa dâng Mẹ, tràng hoa ươm màu thương mến. Hoa thơm hương ân tình nguyện xin tiến dâng Mẹ hiền. Muôn con tim khắp nơi chung lòng thành tâm kính Mẹ. Mẹ đẹp như cánh hoa tỏa hương ngát thơm thiên tòa.

ĐK.
Xin dâng lên Mẹ cánh hoa là yêu thương thắm nồng. Đây muôn hoa tựa lòng con gói trọn niềm cậy trông. Dâng lên ngai Mẹ chí nhân ngàn hoa thiêng thắm tình. Như bao tâm hồn yêu mến tiến dâng Mẹ Thiên Đình. Tiếp tục đọc

Dâng Mẹ ngàn hoa – Đinh Công Huỳnh

Thể hiện: Lm. Quang Lâm
Chủ đề: Dâng hoa Đức Mẹ
*
ĐK.
Mẹ đẹp xinh con dâng Mẹ ngàn đóa hoa yêu ươm thắm tình thơm nồng. Triệu màu sắc kết thành đóa hoa, xin kính dâng lên ngai thiên tòa cao sang.

Dâng Mẹ yêu này đóa hoa với màu tuyết trắng. Cho lòng con ngày và đêm thanh khiết, vững vàng. Ngát hương cao dâng trăm ngàn, đóa hoa lòng tiến dâng về Mẹ. Tiếp tục đọc

Lời dâng – Hương Đan.

Thể hiện: Đăng Khuê & Công Luận (Tải về)

Thể hiện: Lm. Quang Lâm (Tải về)
Chủ đề: Dâng hoa Đức Mẹ

Mẹ ơi con hát dâng Mẹ lời ca, chúc tụng tình Mẹ mến thương đậm đà. Đây lời ca chân thành con dâng, đây lời ca yêu mến thiết tha, xin Mẹ thương dắt dìu đỡ nâng.

ĐK. Dâng lên Mẹ. (Xin dâng, xin dâng.) Dâng lên Mẹ (Xin dâng, xin dâng) Đây đời con với ước mơ chiều hôm. Suốt một đời, (Xin vâng, xin vâng.) suốt một đời (Xin vâng, xin vâng.) Bước theo Mẹ hiến dâng trọn cả một cuộc đời. Tiếp tục đọc

Dâng Mẹ hoa năm sắc – Thiên Uyên.

Thể hiện: Lm. Quang Lâm
Chủ đề: Dâng hoa Đức Mẹ
*
Tháng hoa về con dâng Mẹ muôn cành hoa thắm. Ngàn hoa khoe sắc tươi xinh. Màu hoa kết dệt tâm tình. Chung tấm lòng con dâng Mẹ muôn lời tôn vinh.

ĐK.
Đây muôn hoa năm sắc con dâng. Dâng lên Mẹ màu hoa năm sắc cuộc đời. Tình yêu nhỏ bé đơn sơ. Bao vui buồn dâng Mẹ Mẹ thương dìu dắt. Tiếp tục đọc