– Album: Hãy theo Thầy – Nhạc sĩ Nguyễn Duy.

HayTheoThay-Front

Hãy theo Thầy – Mai Thảo & Thanh Sử (Tải về)

Xin theo Thầy – Diệu Hiền & Mai Thảo & Gia Ân & Trần Ngọc (Tải về) Tiếp tục đọc