– Album: Kiếp hoa phận người – Nhạc sĩ Tin Yêu.

TinYeuCa1-KiepHoaPhanNguoi-Front

Chúa là Mục tử – Thanh Sử (Tải về)

Xin ngợi khen Chúa – Kha Ly & Trung Đông (Tải về) Tiếp tục đọc

Advertisement