Kinh trước Thập giá – Trần Tuấn.

Thể hiện: Khắc Thiệu   (Download)

Lạy Thiên Chúa chí tôn vinh hiển xin chiếu sáng vào tâm hồn mù tối của chúng con. Lạy Chúa xin ban cho chúng con một niềm tin son sắt một đức cậy vững vàng một lòng mến trung kiên. Xin làm cho chúng con nên minh mẫn tinh tường để chúng con biết tuân hành Thánh Ý của Ngài. Amen.

Bản nhạc
Tiếp tục đọc