Thành tâm kính dâng – Phong Trần.

Dâng lễ
Thể hiện: Vũ Phong Vũ (Tải về)
*
ĐK. Thành tâm kính dâng lên Người. Lễ vật muôn tấm lòng. Xin nguyện dâng lên.

1. Một lòng chân thành nguyện dâng lên. Dâng lên với trọn tâm tình này. Đây bánh miến trinh nguyên. Và đây rượu nho thơm nồng. Với lòng chân thành nguyện dâng lên. Với lòng chân thành dâng lên.

2. Một đời cơ cực nguyện dâng lên. Dâng lên Chúa Trời bao nhọc nhằn. Dâng nước mắt rơi rơi. Nhiều khi gặp bao muộn phiền. Với lòng tin cậy nguyện dâng lên. Gói trọn tâm tình con dâng. Tiếp tục đọc

Advertisement

Lễ vật con dâng 1 – Phong Trần.

Dâng lễ
Thể hiện: Vũ Phong Vũ (Tải về)
*
1.
Lễ vật con dâng hôm nay
Là đây bánh thơm tinh tuyền
Lễ vật con dâng hôm nay
Là đây rượu nho tinh khiết
Lễ vật con dâng hôm nay
Là đây tâm tình thống hối
Lễ vật con xin dâng hôm nay
Xin Chúa thương đón nhận Chúa ơi
. Tiếp tục đọc

Lòng thành con tiến dâng lên – Phong Trần.

Dâng lễ
Thể hiện: Vũ Phong Trần (Tải về)
*
1.
Lòng thành con tiến dâng lên
Là đây là đây lễ vật
Lễ vật chân thành đời con
Đây lễ vật con dâng lên
Xin dâng là dâng lên Chúa
Bánh rượu nồng thơm xin tiến dâng
Với hoa lòng con tiến dâng lên
Đây khói trầm hương bay
Bay lên là lên nhan Chúa
Xin Ngài nhận cho lễ vật này
Xin Ngài dủ thương chúc lành
. Tiếp tục đọc

Tiến dâng Ngài – Phong Trần.

Dâng lễ
Thể hiện: Vũ Phong Vũ (Tải về)
*
1.
Của lễ đoàn con tiến Chúa
Với lòng thành kính tôn thờ
Với tấm lòng thành con đơn sơ
Xin hòa chung tâm tình cảm mến
Rượu nho và đây bánh miến
Tiến dâng Ngài xin tiến dâng Ngài
. Tiếp tục đọc

Đôi tay này – Phong Trần.

Dâng lễ
Thể hiện: Vũ Phong Vũ (Tải về)
*
1.
Đôi tay này con xin dâng lên Chúa
Đây của lễ bốn mùa hồng ân
Từ lao công của bao con người
Làm nên bánh rượu dâng lên
Đây rượu bánh khiết trinh
Đây lòng con dâng lên tòa uy linh
Hòa câu kinh của muôn tâm hồn
Cùng hợp tiếng chúc tụng tôn vinh
. Tiếp tục đọc

Cùng với Mẹ Maria – Phong Trần.

Lễ Truyền Tin
Thể hiện: Vũ Phong Vũ (Tải về)
*
1.
Cùng với Mẹ Maria
Con xin dâng lên trước Thiên Tòa
Lễ vật con kính dâng lên
Là lòng con yêu mến tôn vinh
Này bánh rượu con dâng lên
Xin cùng Mẹ, con tiến dâng lên
. Tiếp tục đọc

Đây bàn tay con – Phong Trần.

Dâng lễ
Thể hiện: Vũ Phong Vũ (Tải về)
*
1.
Đây bàn tay con dâng lễ vật này
Đây bàn tay con dâng lễ cuộc đời
Rượu nho bánh miến í a
Cùng nhau dâng tiến í a
Dâng lên Chúa Trời lễ vật, lễ vật đời con
. Tiếp tục đọc

Hòa với trầm hương – Phong Trần.

Dâng lễ
Thể hiện: Vũ Phong Vũ (Tải về)
*
1.
Hòa với trầm hương  đây lễ vật con dâng
Dâng lên trước Thiên Đường
Cùng bánh rượu thơm tâm tình cảm mến
Con nguyện dâng lên với khúc ca tạ ơn
Cùng với muôn lời ca
Đây muôn tấm lòng tri ân xin dâng Chúa thiết tha
Hòa với muôn ngàn hoa, tâm tình yêu mến
Con nguyện dâng tiến chúc tụng ngợi khen
. Tiếp tục đọc

Lễ vật tiến dâng – Phong Trần.

Dâng lễ
Thể hiện: Vũ Phong Vũ (Tải về)
*
1.
Lễ vật tiến dâng hôm nay
Đây bánh miến trắng thơm tinh tuyền
Lễ vật tiến dâng hôm nay
Đây chén rượu hương nồng thơm ngát
Lễ vật con xin dâng hôm nay
Đâng hoa lòng tin yêu cháy bỏng
Lễ vật con xin dâng hôm nay
Dâng buồn vui vất vả đời con
. Tiếp tục đọc

Đôi tay con đây – Phong Trần.

Dâng lễ
Thể hiện: Vũ Phong Vũ (Tải về)
*
1.
Đôi tay con đây xin dâng lên của lễ
Với bao lao nhọc vất vả đời con
Đôi tay con đây xin dâng lên của lễ
Với muôn tâm tình dâng Chúa trọn đời con
.
ĐK.
Xin Chúa thương đón nhận lễ vật con dâng lên
Là dâng tình con thiết tha
Xin Chúa thương đón nhận tấm lòng con dâng lên
Là dâng tình con nồng nàn Tiếp tục đọc

Dâng lên – Phong Trần.

Dâng lễ
Thể hiện: Vũ Phong Vũ (Tải về)
*
1. Dâng lên, gói trọn tâm tư. Đoàn con xin tiến dâng lễ vật (ư) mọn hèn. Dâng lên, lễ vật con dâng. Dâng lên, bánh rượu tinh tuyền. Dâng lên, tấm lòng co đây. Cùng bao hoa trái thơm, lễ vật (ư) đầu mùa. Dâng lên, khói trầm hương thơm. Nguyện xin Thiuên Chúa thương nhận cho của lễ đời con.

ĐK1. Dâng lên, đoàn con dâng , đây taám lòng thành. Đây tấm lòng con nguyện dâng lên. Chúc tụng ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa. Dâng lên, này hương hoa bát ngát ruộng đồng. Xin Chúa nhận cho lễ dâng cuộc đời. Xin Chúa nhận cho lễ vật con dâng.

2. Vinh danh, chúc tụng ca khen. Đoàn con xin tiến fâng khúc ca (ư) cảm tạ. Ba Ngôi Chúa Trời uy linh. Tôn vinh Chúa Trời uy quyền. Xin thương, đón nhận nơi đây. Đoàn con xin tiến dâng. Tiến dâng (ư) tình con. Yêu thương với trọn con tim. Đoàn con xin tiến dâng. Nguyện xin Thiên Chúa nhận cho. ->ĐK1.

3. Dâng lên nến tỏa lung linh. Cùng muôn hoa ngát hương. Ngát hương (ư) tình yêu. Muôn hoa góp từ muôn phương. Yêu thương gói trọn tấm lòng. Con dâng tấm lòng đơn sơ. Hòa chung với lễ dâng. Tiến dâng (ư) một đời. Như hoa luôn ngát tỏa hương xa. Lòng con luôn thiết thaVề đây dâng Chúa đời con.

ĐK2. Dâng lên đoàn con dâng. Hiến lễ cuộc đời với tấm lòng son. Nguyện dâng lên với cả tình yêu. Dâng lên Thiên Chúa. Dâng lên lòng trung trinh. Theo Chúa một đời. Dâng Chúa buồn vui. Những khi nhọc nhằn. Xin Chúa nhận cho. Lễ vật con dâng.

Click to access KnJrYR_eZP.pdf

_________________________
*
Album: Lễ vật con dâng – Nhạc sĩ Phong Trần (Lm.).


*