– Album: Tình Chúa cao vời – Nhạc sĩ Duy Thiên.

MotDoiTriAn3-Front.jpg

Nhạc sĩ: Duy Thiên (Lm.)

Tình Chúa cao vời – Phương Thảo (Tải về)

Xin đến với con – Cao Duy (Tải về) Tiếp tục đọc

Advertisement