– Album: Ngàn đời tri ân/1 – Ca Đoàn Thiên Cung.

NganDoiTriAn1-Front

Tầm tình ca 2 (Thành Tầm) – Thanh Thúy (Ca đoàn Thiên Cung)

Xin Ngài thương con (Khuyết danh) – Thanh Trang & Cao Thắng Tiếp tục đọc

Advertisement