*Nhạc sĩ Hoàng Kim (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Linh mục Gioakim Lương Hoàng Kim (12.09.1927 – 15.04.1985)

Tiếp tục đọc

Advertisement