Dân Ta ơi – Ninh Doãn Hùng.

Thể hiện: Ca đoàn Sao Mai (Tải về)

Đk.
Dân Ta ơi, Ta đã làm gì cho ngươi, hay Ta đã làm phiền chi ngươi. Hãy trả lời, trả lời Ta đi.
1.
Phải chăng vì Ta cứu thoát ngươi ra khỏi đất Ai-cập, mà nay ngươi dọn thập tự cho Đấng cứu thoát ngươi.
2.
Phải chăng vì Ta đã dẫn ngươi ra khỏi sa mạc, cho ngươi ăn Man-na, và đưa ngươi vào Đất Hứa, mà nay ngươi dọn thập tự, mà nay ngươi dọn thập tự cho Đấng cứu thoát ngươi. Tiếp tục đọc

Bài ca rửa chân – Ninh Doãn Hùng.

Thể hiện: Thế Thông & Ca đoàn Sao Mai (Tải về)

Nam: Lạy Thầy, Thầy mà rửa chân cho con sao.
Ca đoàn: Lạy Thầy, Thầy mà rửa chân cho con sao. Thầy mà rửa chân cho con sao?
Solo: Phê-rô, việc Thầy làm anh chưa hiểu thấu, nhưng mai này anh sẽ hiểu những việc Thầy làm hôm nay.
Ca đoàn: Không, lạy Thầy! Không, lạy Thầy! Không, không đời nào Thầy lại rửa chân cho con, không đời nào, Thầy lại rửa chân cho con, không đời nào, không đời  nào Thầy ơi!
Solo: Nếu Ta không rửa chân cho anh, thì anh sẽ không được dự phần với Ta, thì anh sẽ không được dự phần cùng Ta. Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Ninh Doãn Hùng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia Lễ cầu hồn – Ninh Doãn Hùng (ĐC)
Ân tình Chúa – Ninh Doãn Hùng (CN.HL)

Ca khúc lên đền 2 – Ninh Doãn Hùng (NL)
Ca khúc lên đền 3 – Ninh Doãn Hùng (NL)
Ca tiếp liên (Mùa Phục Sinh) – Ninh Doãn Hùng (MPS)
Cảm tạ hồng ân – Ninh Doãn Hùng (CN.HL)
Chào xuân mới – Ninh Doãn Hùng (X)
Cho con gọi tên Ngài – Ninh Doãn Hùng (CN.HL) Tiếp tục đọc