– Album: Golgotha chiều xưa – Nhạc sĩ Nguyễn Đức Dũng.

Golgotha chiều xưa – Quang Minh (Tải về)

Chúa vẫn cùng bên con – Xuân Phú (Tải về) Tiếp tục đọc

Advertisement