– Album: Tôn vinh Chúa Thánh Thể – Nhóm sáng tác Sao Mai.

Layer 0 (1).png

Hãy đến đón nhận – Nguyên Nhung + Kim Cúc (Tải về)

Con tôn thờ – Vương Diệu + Trà Hương (Tải về) Tiếp tục đọc

Advertisement

– Album: Bài ca cảm tạ – Nhóm sáng tác Sao Mai.

Layer 0.png

Bài ca cảm tạ – Phạm Liên Hùng + Ca đoàn Pio X (Tải về)

Chúc tụng tình Chúa – Mai Nguyên Vũ + Cẩm Hường (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Mái ấm yêu thương – Nhóm sáng tác Sao Mai.

MaiAmYeuThuong-Front.jpg

Kinh gia đình (Lm. Phạm Liên Hùng) – Ca đoàn Piô X  (Download)

Men cho đời (Ân Duy) – Như Tình  (Download) Tiếp tục đọc

– Album: Ngợi ca Đấng Tạo Thành – Nhóm Sao Mai.

SaoMai14-NgoiCaDangTaoThanh-Front

Ngợi ca Đấng tạo thành – Tường Lý (Download)

Chúc tụng Chúa – Minh Hoàng  (Download)

Tiếp tục đọc