Đường Thập giá – Trương Thế Bạch.

Thể hiện: Khuyết danh (Tải về)

1.
Đường Thập giá Chúa đã vượt qua bao đau thương cực hình, chết nhục thân treo trên cây thập tự thân hình tả tơi. Đường yêu thương, đường khổ giá, đòng đêm sâu cạnh sườn Chúa. Vòng gai đâm tan nát cả thân Ngài, đường sự sống cho con niềm hy vọng, đường đau thương cho con được tái sinh.
ĐK.
Xin cho con vác lấy thập giá mình, luôn đón nhận thập giá Chúa đời con. Xin cho con luôn thành tâm đón nhận, đường vinh quang đi đến nơi an bình. Tiếp tục đọc

Xin cứu vớt linh hồn con – Trương Thế Bạch.

Thể hiện: ???  (Download)

1.
Chúa ơi tha thứ cho con, Chúa ơi xin thứ tội con, Chúa ơi hãy cứu vớt con về với Cha về phúc ngàn thu, vì Ngài đã thương con, vì Ngài đã nuôi dưỡng con, thì xin Chúa hãy cứu vớt con.
Đk.
Chúa hỡi thấu lời con kêu, Chúa hỡi dủ tình thương con, cậy vào lòng từ bi của Chúa. Chúa hỡi thấu lời con xin, Chúa hãy cứu hồn con đây, cậy vào lòng thương xót nhân từ. Tiếp tục đọc